Waterstof

Waterstof (ook bekend als H2) is een geurloos en kleurloos gas. Waterstof moet eerst gemaakt worden, voordat het gebruikt kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door elektrische stroom door water te laten gaan, waardoor de watermoleculen (2 H2O) splitsen in waterstof (2 H2) en zuurstof (O2). 

Omdat waterstof energie kan bevatten, noemen we waterstof een energiedrager en geen energiebron. Dat kan bijvoorbeeld door elektrische stroom door water te laten gaan, waardoor de watermoleculen (2 H2O) splitsen in waterstof (2 H2) en zuurstof (O2). Waterstof is vooral een energiedrager, geschikt voor bijvoorbeeld langdurige opslag, en geen energiebron, al kan het wel gewoon gebruikt worden voor verbranding. Waterstof bevat heel veel energie. Energie kan goed en lang in waterstof worden opgeslagen. Waterstof kan via leidingen of in waterstoftanks worden vervoerd. Bij verbranding geeft waterstof de energie vrij en kan deze gebruikt worden. Bij de verbranding van waterstof komt geen broeikasgassen vrij, maar voornamelijk water (H2O). Daarom zien veel partijen waterstof als een belangrijke ontwikkeling in het duurzame energiesysteem van de toekomst.

Waterstof wordt niet alleen als energiedrager gebruikt, maar is ook een bouwsteen bij productieprocessen in de industrie. Het wordt dan gebruikt om andere stoffen mee te maken. Ammoniak bijvoorbeeld, waarmee vervolgens kunstmest wordt gemaakt. Op dit moment gebruiken we in Nederland waterstof vooral in de industrie en nog weinig als energiedrager.

Flevoland

In Flevoland hebben we weinig industrie die heel veel energie gebruikt. Maar we hebben wel veel landbouwvoertuigen, die op waterstof zouden kunnen werken, veel transportbedrijven, schepen, een vliegveld én een grote elektriciteitscentrale: de Maxima-centrale in Lelystad. De Maxima-centrale wordt op dit moment al omgebouwd om ook op waterstof te kunnen draaien. En we hebben heel veel windmolens en zonnepanelen waarvan de stroom gebruikt kan worden om waterstof te maken. Daarom denken wij dat het inzetten op waterstof een belangrijk ontwikkeling is om te stoppen met fossiele brandstoffen. En het kan ook helpen om onze ondernemers met nieuwe, innovatieve en vooral duurzame ideeën te komen en te realiseren. Zo ontstaat er in Flevoland een echte waterstofeconomie, waardoor er ook weer nieuwe bedrijven kunnen worden aangetrokken. Een wens daarbij is dat we als Flevoland ook aangesloten worden op het landelijk waterstofnetwerk dat momenteel wordt aangelegd.

FLHY

Beeldmerk van Flevoland Hydrogen Valley. Bestaand uit twee waterstofmoleculen met de letters F L H Y erin.

Flevoland Hydrogen Valley (FLHY) is een platform, dat bedoeld is om de waterstofeconomie in Flevoland te ondersteunen en te laten groeien. Het platform wordt nog ontwikkeld, samen met alle partners, die eerder al hun handtekening hebben gezet onder de samenwerking. In de eerste fase van de waterstofontwikkeling zijn vijf verschillende waterstofclusters geformuleerd. Hiervan zijn de agrarische sector, maritiem, mobiliteit en logistiek en opslag de meest voor de hand liggende om verder te onderzoeken en ontwikkelen.

Alle partners van FLHY poseren voor het logo.

Partners

 • Engie
 • Giga Storage
 • Circul8.Energy
 • Datacenter Almere
 • Lelystad Airport Business Park
 • Westfalen
 • Bol van Staveren
 • Van Staveren
 • ROGER Energy
 • LTO Noord
 • Farm Dairy
 • Logistiek Cluster Flevoland
 • Lelystad Airport
 • Wageningen University and Research
 • NLR
 • Prof. Dr. Ad van Wijk
 • Economic Board Flevoland
 • Koninklijke Metaalunie
 • De Lelystadse Boer
 • Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF)
 • Horizon Flevoland
 • HYNETWORK Services
 • AERES Hogeschool