Initiatief opvanglocatie

Toen half maart de hulpvraag Simone Veldt van de Lelystadse Uitdaging bereikte hoefde ze niet lang na te denken. Gesteund door het bestuur van de Uitdaging zei ze volmondig “ja” op het verzoek om Oekraïne te helpen. “Binnen een week hebben we de gemeente en andere betrokken organisaties kunnen helpen ondersteunen bij het realiseren van de inrichting van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Lelystad. Samen met het netwerk van bedrijven in Lelystad gingen we aan de slag en het lukte ons om aan de hulpvraag te voldoen.” zegt Simone.

Gewoon doen!

Simone: “Ik voelde meteen heel sterk: dit moeten we gewoon doen. En dat gevoel merk ik bij iedereen in het netwerk. Iedereen wil helpen, je wilt niet aan de zijlijn staan.” Simone realiseert zich de kracht van het netwerk van de Lelystadse Uitdaging. “Het netwerk van de Lelystadse Uitdaging functioneert heel goed, dat merk ik nu ook weer. Daar ben ik heel dankbaar voor. We doen dit als Lelystadse Uitdaging echt samen met het Lelystadse bedrijfsleven. Zij spreken hun netwerk aan om in spullen te voorzien. Maar ook particulieren staan in de rij om kleding, speelgoed en verzorgingsproducten te brengen. Voor hen is de Groene Sluis in Lelystad het aanspreekpunt. Zij zijn een kei in het sorteren en hebben ook de ruimte beschikbaar gesteld voor de inzameling.

Niet alles is te matchen

“Wij zamelen vooral goederen in, maar dat lukt niet altijd. Het doel is wel altijd de concrete hulpvraag om te zetten in producten. Soms is het niet te ‘matchen’. In dat geval kijken we hoe we toch gehoor kunnen geven aan de vraag, op een andere manier. Door een samenwerking met Concern voor Werk en het fietsenproject, of met donaties. Een mooi voorbeeld hiervan is een donatie van de Rabobank. Zij hebben ons geld gegeven om moeilijk te matchen goederen, zoals fietsen of schaarse producten, in te kopen. Zo kunnen we alsnog helpen!” zegt Simone.

Hulp blijft nodig, maar hulpvraag verschuift

Het voormalige schoolgebouw de SGL is in een recordtempo omgetoverd tot opvanglocatie voor 200 Oekraïense vluchtelingen. Zij hebben huis en haard moeten achterlaten om, soms met huisdier, 2000 kilometer verderop een veilig onderkomen te vinden.

Simone: “Waar we in eerste instantie gericht waren op het inrichten van de keuken, als basisvoorziening voor de vluchtelingen, focussen we ons nu meer op hulpvragen die het leven aangenaam en prettig maken. Het ziet er naar uit dat ze hier de komende maanden zullen verblijven, we willen het daarom zo fijn mogelijk maken. Denk aan het inzamelen van fietsen en spelletjes. Maar ook aan kledingrekken en bijvoorbeeld televisies en nachtlampjes. En de Kubus verzorgt bijvoorbeeld instrumenten om te zorgen dat de Oekraïners in de SGL muziek en plezier kunnen maken. Dat verbindt!”

De dieren zijn ook welkom

Tot slot worden de huisdieren ook niet vergeten, zij zijn ook welkom in de SGL. Voorzitter van de Lelystadse Uitdaging Sacha Gaus heeft een match met Prins Petfoods gemaakt en ervoor gezorgd dat alles wat de dieren nodig hebben ter beschikking is gesteld zoals benches, voer, manden, kattenbakken etc. Bovendien zijn er twee dierenartsen die de dieren controleren.

Het is echt heel mooi om te zien wat er allemaal in de stad gebeurt. Wij als Lelystadse Uitdaging richten ons vooral op het bedrijfsleven, maar mensen moeten hun eigen netwerk ook niet onderschatten. Samen bereik je sowieso veel meer. Door je krachten te bundelen kun je in een korte tijd veel voor elkaar krijgen.

Oproep

Wil jij ook wat doen voor Oekraïne? Help ons dan om de ruimte in de SGL zo gezellig en fijn mogelijk in te richten. Concreet zijn we dringend op zoek naar kledingrekken, zodat de mensen hun kleding netjes kunnen ophangen. Maar ook bedrijven die televisies en computers beschikbaar hebben zijn meer dan welkom.

Ben je werkzaam als tolk, of spreek je de taal van de vluchtelingen, dan ben je hard nodig om het communiceren makkelijker te maken. Neem contact op met het Meldpunt.