Initiatief sociaal werker Dronten

Als sociaalwerker bij De Meerpaal in Dronten, zet Winanda Wouda zich al ruim 12,5 jaar in voor de inwoners van de gemeente Dronten. En zo dus ook voor de Oekraïense vluchtelingen, die opgevangen worden in de gemeente.

Nieuwe inwoners

Winanda: “Binnen de gemeente Dronten zijn we gestart met het opvangen van de Oekraïense vluchtelingen op drie locaties: Europark, De Rede en het Koetshuis. Deze locaties vangen ruim 200 mensen op. En vanuit sociaalwerk zeggen we eigenlijk: dit zijn nieuwe inwoners in onze wijk. Samen met gemeente Dronten hebben wie hierin een samenwerking opgezet om te kijken hoe we vanuit het sociaal domein deze groep mensen zoveel mogelijk kunnen helpen.”

De maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente Dronten vanuit zowel organisaties als individuen is enorm groot en dat is erg belangrijk

Ontspanning en ontmoeting

De groep Oekraïense vluchtelingen wordt zoveel mogelijk geholpen met alle vragen die op hun pad komen. Zo kunnen zij onder andere bij Huis voor Taal Nederlandse les volgen. Winanda: “Daarnaast helpen we ook op het gebied van welzijn. Vanuit De Meerpaal organiseren en begeleiden we sport en culturele activiteiten, om zo te helpen met een stukje dagindeling en welzijn tegelijk. Met de gelden die we vanuit de provincie Flevoland hebben ontvangen organiseren we op locatie workshops en sporen we de mensen aan om ook naar de reguliere lessen in De Meerpaal te komen. Daarnaast zetten we ook in op ontspanning en samenkomen. Dit is heel belangrijk. Zo organiseerden we uitjes naar de Orchideeën Hoeve en Walibi en bijeenkomsten in het dorp waarbij mensen elkaar konden ontmoeten. Voor november zijn we nu druk bezig met het opzetten van een nieuwe bijeenkomst en het programma wordt door enkele vluchtelingen zelf gevuld op basis van wat zij hebben geleerd in de workshops (zoals muziek). Het wordt dus echt een bijeenkomst waarbij zij gaan optreden, waar lekker wordt gegeten en waarbij de ontmoeting centraal staat. Bij alle activiteiten die we organiseren kijken we naar wat de groep nodig heeft en hoe wij deze ondersteuning kunnen bieden.”

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers en de gelden vanuit de provincie Flevoland was dit allemaal niet mogelijk geweest. Vooral de maatschappelijke betrokkenheid binnen de gemeente Dronten vanuit zowel organisaties als individuen is enorm groot en dat is erg belangrijk. Winanda: “alleen redden we het niet. Zo hebben onder andere de Rotary, de kerken, de gemeente, Zameneen, Dorpsbelangen en nog veel meer andere partijen samen met ons ervoor gezorgd dat het vrijwilligersfront werd opgezet voor de opvanglocaties. In het begin hebben veel van deze vrijwilligers vanuit Europark mensen heen en weer gereden voor belangrijke afspraken bij de gemeente. Ook waren er inloopochtenden voor de Oekraïense vluchtelingen bij de kerken, om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Dankbaar

Winanda vertelt verder: “je merkt dat de dankbaarheid bij deze groep enorm groot is voor de hulp die zij aangeboden krijgt. De mensen zijn prima in staat van alles te regelen, ze helpen elkaar ook, maar weten soms net niet hoe of wat en daarbij ondersteunen we hen. De groep is in beweging. Sommige vluchtelingen gaan weer terug, maar er komen ook weer nieuwe vluchtelingen bij. Dan zie je wel dat mensen elkaar ook kunnen helpen bij vragen en steun vinden bij elkaar. Het is mooi om te zien hoe dat werkt.”

Blik vooruit

De behoefte van de Oekraïense vluchtelingen is langzaam aan het veranderen. Waar mensen eerder vooral de basis moesten regelen, verandert dit nu naar: ik ben nu hier, ik ben veilig, ik heb een baan en hoe deel ik mijn leven nu verder in. Winanda: “zij staan vaak nog in twee verschillende maatschappijen: het leven is zeker en onzeker tegelijkertijd. De meeste mensen hebben grotendeels altijd de intentie gehad ‘we gaan weer terug’. Dat is nu zo veranderd dat er veel meer het besef is van ‘ik wil wel terug, maar dat gaat waarschijnlijk veel langer duren’. Aan ons de taak om hierin weer ondersteuning te bieden waar nodig. Vanuit sociaalwerk hebben we gezegd: wij gaan deze mensen opvangen en dat betekent dat we ervoor deze mensen moeten zijn. Ook op het gebied van welzijn. Met als doel dat mensen op het gebied van werk, sociale contacten, scholing voor kinderen en andere aspecten zelfredzaam zijn. Wanneer dat het geval is komt er weer ritme en regelmaat in het leven en dan zijn ze ook weer in staat verder te kijken en te denken: ik kan weer alles zelf opbouwen en organiseren. En daaraan probeer ik samen met alle partijen een bijdrage aan te leveren.”