Maak kennis met Freerk

Voor het meldpunt Flevoland helpt Oekraïne is Freerk Dijkstra het aanspreekpunt voor vragen, initiatieven of opmerkingen. Freerk werkt sinds begin dit jaar als adviseur bij Flever voor het programma Versterken van Inwoners. Hiervoor heeft hij ruim 20 jaar voor het Leger des Heils gewerkt in Amsterdam. “Ik geloof dat er meer kracht in de samenleving zit dan wij voor mogelijk houden. Met elkaar kunnen we de kwaliteit leveren die erg nodig is. Samen kunnen we de gewenste ervaring inzetten, elkaar stimuleren en vooral mensen met elkaar verbinden.” Dat past perfect bij de aanpak om Oekraïne te helpen vanuit het meldpunt geeft Freerk aan. “De mooie initiatieven die er zijn met elkaar verbinden en inwoners en organisaties zoveel mogelijk van informatie voorzien.”

Ik wil mensen verbinden

Freerk: “Mensen verbinden, handelingsperspectief bieden, al is het maar een idee of doorverwijzing, en het verschil kunnen maken. Dat vind ik ook het mooie van dit vak. Ik ben als jurist opgeleid, maar haal hier zo veel meer voldoening uit.” Voor het Meldpunt komen inwoners bij Freerk met allerlei vragen. Freerk: “Van het willen helpen en aansluiten bij lokale initiatieven tot vragen over onderwijs en dagbesteding. Ik bied een luisterend oor en probeer de verbinding te maken. Ook bieden inwoners concreet producten aan. Vaak kunnen zij beter aansluiten bij al aanwezige inzamelingsacties, daar verwijzen wij hen naar. Wij richten ons qua inzameling nu op grotere partijen om weer een transport op te zetten.

Grote partijen inzamelen

Waar Oekraïne heel erg behoefte aan heeft, zijn houdbare voedingsmiddelen en (wond)verzorgingsproducten. Wij zoeken en vragen dan ook bedrijven om dit te kunnen leveren, zodat wij het op transport kunnen sturen naar Oekraïne. Hoe meer we tegelijkertijd kunnen leveren, hoe sneller we Oekraïne kunnen helpen. Hulp blijft nodig en iedereen kan iets doen. Hulp varieert van aansluiten bij initiatieven in jouw gemeente, helpen met kennis en kunde, zoals vertalen of muziekles tot het aanbieden van producten en goederen enzovoort.

En ook bedrijven die krachten bundelen, organisaties die samen iets doen voor de vluchtelingen in Flevoland…het kan van alles zijn! Daarom is het Meldpunt er. Wil je iets doen, maar weet je niet hoe? Neem contact op!