Flever en Meldpunt Flevoland

Flever

Flever verkent, verbindt, verrijkt en vernieuwt zorg en welzijn in Flevoland. Flever is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een krachtige samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn. Het doel is om in Flevoland een bijdrage te leveren aan de sectortransformatie om zo een betaalbare, goede en toegankelijke Flevolandse sector zorg en welzijn dichterbij te brengen.

Meer informatie over Flever, staat op de website.

Aanspreekpunt

Vanuit het Meldpunt Flevoland Helpt Oekraïne is Freerk Dijkstra van Flever het aanspreekpunt. Je kunt hem bereiken via e-mail f.dijkstra@flever.nl en via telefoonnummer 06-36521696. Of bekijk het verhaal van Freerk online.

Meldpunt Flevoland

Het Meldpunt Flevoland helpt Oekraïne is een regionaal platform, aanvullend op de lokale en landelijke initiatieven die er al zijn. Het is opgezet door Provincie Flevoland en Flever om inwoners en organisaties in Flevoland die zich inzetten of in willen zetten voor Oekraïne te versterken, door ze met elkaar te verbinden en informatie te delen.

Helpen?

Wil je Oekraïne helpen? Wil je meer informatie over hoe je een en ander kunt aanpakken? Of heb of ken je een mooi initiatief waarbij Oekraïense vluchtelingen worden geholpen? Dan kun je bij het Meldpunt terecht.