Interview met De Alliantie

Woontoren Rio de Janeiro in Almere Duin is een mooi voorbeeld van hoe je verschillende woonwensen kunt combineren in een gebouw. Het gebouw bevat een kinderdagverblijf, parkeerplaatsen en 82 sociale huurwoningen. Lot Berkelmans, Gebiedsontwikkelaar van De Alliantie: “We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis kan voelen in zijn woning. We willen mensen dan ook niet alleen maar een dak boven hun hoofd bieden. Maar samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties creëren we een plek waar bewoners zich veilig voelen en het goed leven is”.

Rio de Janeiro

Aan het IJmeer verreist nieuwbouwwijk Duin. Een unieke woonomgeving met kronkelende, idyllische schelpenpaadjes. Waar je kunt struinen over een gezellige boulevard. En watersportliefhebber hun hart kunnen ophalen bij jachthaven Marina Muiderzand. Deze plek geeft bewoners een permanent vakantiegevoel. Hier kunnen zij wonen, werken en recreëren dichtbij bos, strand, water en duin. De verschillende woongebouwen in de wijk, dragen de namen van wereldsteden zoals Porto, Sydney, Kaapstad en Valencia. Sinds afgelopen najaar is Duin een nieuwe gebouw rijker. Woongebouw Rio de Janeiro staat op de hoek van de Zeeduinweg en Verlengde Duinvalleiweg. De 82 woningen zijn bedoeld voor starters, senioren, gezinnen en reguliere sociale huurders. Een mooie mix van de inwoners van Almere. Berkelmans ‘Ik vind het belangrijk dat een wijk uit meerdere doelgroepen bestaat. Zodat je echt een samen-leving van verschillende mensen ontstaat die allemaal op hun eigen manier iets kunnen toevoegen aan hun woonomgeving.’

Levensloopbestendige kwaliteit

In Rio de Janeiro zijn er 3 verschillende woningtypes: twee-, drie of vierkamerwoningen. Waarvan de huurprijs binnen de huurtoeslaggrens valt. Toch is het afwerkingsniveau hoog. Het duingras op het dak van het kinderdagverblijf zorgt voor beschutting en zorgt er voor dat het gebouw onopvallend opgaat in de groene omgeving. Doordat Rio de Janeiro een lift heeft en de woningen gelijkvloers zijn, zijn ze daarmee ook levensloopbestendig. Zo kunnen bewoners van jong tot oud in het gebouw wonen. Berkelmans “Almere Duin is een unieke wijk waarbij de gemeente Almere een duidelijke visie heeft over hoe het eruit moet komen te zien. Daarom toetst het kwaliteitsteam van de gemeente alle plannen. Nieuwbouw past daardoor binnen de omgeving en kwaliteitsstandaarden Vanuit mijn functie ben ik meestal betrokken bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Waarbij ik kijk of een woning aansluit bij de woonwensen die een bepaalde doelgroep heeft. Dat we in Rio de Janeiro verschillende functies met elkaar konden combineren, heeft ook te maken met de plannen die er al lagen vanuit de gemeente Almere. Zij wilden graag een woongebouw waar ook kinderopvang in kon worden ondergebracht”.

Betaalbare woningen voor iedereen

Woningcorporatie De Alliantie heeft als missie dat betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken. Ongeacht je budget of gezinssamenstelling. Ook zij zien dat dit in de huidige woningmarkt steeds lastiger wordt. Toch ziet Berkelmans ook verschillende oplossingen voor het woningtekort. “Als Alliantie pakken we het woningtekort op verschillende manieren aan. Allereerst moeten we meer woningen bijbouwen. Want momenteel is er een enorm tekort aan woningen en blijft de vraag naar sociale huurwoningen stijgen. Verder willen we doorstroming verbeteren. Dit houdt in dat huurders verhuizen naar een woning die past bij hun levensfase. Nu lukt dat vaak niet door het woningtekort. Door meer woningen bij te bouwen, lossen we ook dit probleem op. Ten derde kunnen we de druk op de woningmarkt verkleinen door het bouwen van flexwoningen, of tijdelijke woningen. En als laatste transformeren we leegstaande kantoorruimten tot woningen. Hiervoor moeten bestemmingsplannen van gemeenten gewijzigd worden. Maar transformatie biedt ook voordelen voor een gemeente. Waar mensen wonen, wordt het weer gezellig en komen aanvullende voorzieningen. Met het bewoonbaar maken van kantoorpanden keert ook de leefbaarheid in een omgeving terug.”

Invloed op de Flevolandse economie

De Alliantie vindt het belangrijk om bewoners op tijd te betrekken bij hun plannen. Daarbij is het belangrijk om van tevoren de verwachtingen te managen. Berkelmans “We willen zoveel mogelijk mensen met een bescheiden of midden inkomen aan een woning helpen. Momenteel is De Alliantie met verschillende woninglocaties bezig. Daarbij vinden ze zowel de locatie als de voorzieningen rondom een woningproject belangrijk. Berkelmans “Doordat we geen bedrijven bouwen, kunnen we niet claimen dat onze woningprojecten bijdragen aan de werkgelegenheid van Flevoland. Maar doordat onze bewoners gebruik maken van de voorzieningen en ook weer nieuwe voorzieningen nodig hebben, komen onze projecten de Flevolandse economie indirect alsnog ten goede”.