Ons plan voor wonen

In Flevoland bouwen we 100.000 nieuwe woningen dat nodig is om de woningcrisis op te lossen. In de afgelopen jaren hebben we al structureel bewezen dat we voldoende betaalbare goede woningen kunnen bouwen. Zelfs voor huishoudens buiten onze provincie.

Woonagenda

Met onze bouwopgave willen we de druk op de woningmarkt verlichten. Dit doen we allereerst door woningzoekenden die al in Flevoland wonen een prominente plek te geven binnen het woonbeleid. We werken aan een woningaanbod met voldoende variatie en verschillende woonvormen voor onze inwoners. Ten tweede is samenwerking met omliggende regio’s belangrijk. Ook voor de toekomst. Ons woon- en werkverkeer is sterk verbonden met de Metropoolregio Amsterdam. En ook met die van Utrecht, Amersfoort, Noord-Veluwe en Zwolle. Daarom willen we inspelen op vestigingsmotieven van hoger opgeleiden. En tegelijkertijd investeren in opleidingen en werkgelegenheid. Als laatste verbeteren we de woonkwaliteit van onze bestaande wijken. Met vastberadenheid en een duidelijke Woonagenda hebben we doelen gesteld om de woningnood aan te pakken en de woningbouw te versnellen.

Omgevingsprogramma Flevoland

Als pioniersprovincie hebben we een traditie van (gelijkwaardige) samenwerking. Dat werkt: we geven gemeenten ruimte om binnen en aansluitend aan het stedelijk gebied te kunnen uitbreiden. Met aantallen die zij zelf nodig vinden en die passen binnen onze beleidskaders en het Omgevingsprogramma Flevoland :

  • We bouwen aan een samenleving
  • We investeren in een toekomstbestendige economie
  • We pakken de koploperspositie in de duurzame landbouw
  • We bewaken en versterken het natuurlijk fundament

Op Samen Maken we Flevoland vertellen we meer over onze visie.

Woondeals

De Woondeals zijn strategische samenwerkingsverbanden tussen het Rijk, gemeenten en andere betrokken partijen. Ze zijn bedoeld om de woningbouwproductie te stimuleren en zo meer betaalbare woningen te realiseren.

Wie doet wat?

We willen een oplossing bieden voor de druk op de woningmarkt. Dit doen we door samenwerking over gemeentegrenzen te stimuleren. Provincie, gemeenten en het Rijk hebben verschillende rollen. En door een platform te bieden waar onze gemeenten zich kunnen presenteren.

Onderzoek naar woonwensen

In de afgelopen jaren hebben we verschillende onderzoeken naar de woonwensen van onze (toekomstige) inwoners gedaan. Zo zorgen we ervoor dat nieuwe huizen aansluiten bij de woonbehoeften van onze toekomstige bewoners. Zo kunnen we Wonen laten groeien in Flevoland.