Onze blik op wonen

Samen met onze inwoners, woningbouworganisaties, gemeenten en ondernemers maken we Flevoland. Daarom is het belangrijk dat we onze krachten bundelen. Onze Omgevingsvisie FlevolandStraks is er voor iedereen die iets wil bijdragen aan de toekomst van Flevoland.

Omgevingsvisie

Ons landschap is uniek en herkenbaar. Dat zie je zodra je de provinciegrens passeert. Het ligt op de zeebodem en wordt beschermd door vele kilometers dijk. De meeste Nederlandse provincies hebben een eeuwenlange geschiedenis. Flevoland werd op de tekentafel ontworpen door ingenieurs. Hier willen we voorkomen dat elke plek op elkaar gaat lijken. Maar ook in de toekomst zijn eigen verhaal blijft vertellen. Een verhaal dat Flevolanders blijft binden. In onze Omgevingsvisie staan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Flevoland liggen. Deze zijn door vertaald naar zeven lange termijn opgaven die we in de periode tot 2030 en verder willen uitvoeren. We kiezen er bewust voor om in onze visie niet precies te beschrijven wat, waar en wanneer moet komen. Zo houden we rekening met nieuwe inzichten en ideeën. Bekijk de actuele stand van zaken op www.omgevingsvisieflevoland.nl .

Omgevingswet

In Nederland zijn er veel verschillende regels over uw leefomgeving. Hierdoor is het lastig om in één oogopslag te zien of uw plan of idee aan alle wettelijke eisen voldoet. Vanaf 2022 geldt de Omgevingswet. Eén wet, één loket met duidelijke procedures. Zo kunt u duidelijk en snel zien welke regels er in uw omgeving gelden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: