Onderzoeken

Tot 2030 wil de minister wil in totaal 900.000 woningen in Nederland bouwen. Hiervan bouwen wij er 40.000. Uiteindelijk willen we zelfs 100.000 woningen extra bouwen. In de afgelopen jaren hebben we verschillende onderzoeken gedaan naar de woonwensen van onze (toekomstige) inwoners. Zo zorgen we er voor dat de te bouwen huizen aansluiten bij wat onze bewoners willen

We verzamelen feiten en cijfers over verschillende woononderwerpen. Zo krijgen we in inzicht in het aantal woningen, woningtypen, eigendom, wat de gemiddelde woningprijs is en hoe oud de inwoners gemiddeld zijn. Ben je hier benieuwd naar? Bekijk de wooncijfers.