Onderzoek Wonen en zorg

In 2022 onderzocht Companen in opdracht van  provincie Flevoland wat de woonwensen zijn van (toekomstige) ouderen en kwetsbare doelgroepen. Hiervoor kregen verschillende Flevolanders die tot de doelgroep behoren een vragenlijst en werden telefonisch geïnterviewd. De resultaten van het onderzoek Wonen en Zorg zijn belangrijk voor de provincie om te betrekken bij het programma Flevoland bouwt 100.000 woningen. En bruikbaar voor de uitwerking van de afspraken in de Woondeals van 15 maart 2023 tussen Flevolandse overheden, het Rijk en met steun van de woningcorporaties.

Inzicht

Het onderzoek biedt inzicht in de toekomstige kwalitatieve vraag naar levensloopbestendig wonen in Flevoland, op provinciaal- en gemeentelijk niveau. Het onderzoeksbureau Companen heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, bewoners, RVO en vele andere samenwerkingspartners.

Onderzoek woonwensen senioren

Het inwoneraantal in onze jonge provincie begint te vergrijzen. Oudere mensen wonen langer zelfstandig. Ook wanneer zij een zorgvraag hebben. Wij lieten een onderzoek uitvoeren om te kijken hoe we de woonwensen van senioren kunnen meenemen in ons programma Flevoland bouwt voor Nederland. Lees hier de samenvatting en conclusies voor woonwensen van senioren.

Onderzoek zorg voor kwetsbare doelgroepen

Voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, is het lastig om een huis te vinden. Wij lieten een onderzoek uitvoeren om te kijken hoe we de woonwensen van inwoners met een zorgbehoefte kunnen meenemen in ons programma Flevoland bouwt voor Nederland. Lees hier de samenvatting en conclusies voor woonwensen van andere zorgbehoevenden.

 

Foto: Zeewolde Actueel