Alle GLB-regelingen

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stelt verschillende subsidies beschikbaar voor agrariërs en organisaties die zich inzetten voor een duurzame toekomst op het platteland. Deze regelingen, bedoeld om een helder perspectief te bieden en de ontwikkeling naar het landbouwbedrijf van morgen te bevorderen, kunnen in combinatie met elkaar worden benut.

Provinciale regelingen

Per provincie zijn er GLB-subsidies beschikbaar. Hieronder vindt u een overzicht van alle Flevolandse GLB-regelingen.

Landelijke regelingen

In het nieuwe GLB ziet u vertrouwde regelingen terug zoals de basispremie en het Argrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Ook zijn er nieuwe subsidies, zoals de eco-regeling. Ga voor een overzicht van de landelijke beschikbare regelingen naar de website van de RVO. Bekijk ook het stappenplan en de brochure, daarin leest u bij wie en hoe u subsidie aanvraagt.

Logo GLB 2023 - 2027

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven