Doelen GLB 2023 - 2027

Europa wil met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023 - 2027 de volgende doelen bereiken:

  • Landbouwers ondersteunen, de landbouwproductiviteit verbeteren en voor een stabiele voorziening van betaalbare levensmiddelen zorgen;
  • De landbouwers van de Europese Unie een redelijk inkomen garanderen;
  • Het klimaat beschermen en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen bevorderen;
  • Plattelandsgebieden en landschappen in de hele Europese Unie in stand houden;
  • De plattelandseconomie levensvatbaar houden door de werkgelegenheid in de landbouw, agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren te stimuleren.

Vanuit deze doelen zijn drie hoofddoelen en negen thema’s voor het GLB vastgelegd. Dit zijn de contouren waarbinnen Nederland het GLB heeft vormgegeven in het Nationaal Strategisch Plan. De drie hoofddoelen zijn:

  • Milieu, biodiversiteit en klimaat
  • Brede plattelandsontwikkeling
  • Slimme, veerkrachtige landbouw

Kennis, innovatie en netwerk is een doel dat landelijk opgepakt wordt. Meer weten? Ga naar toekomstglb.nl.

Logo GLB 2023 - 2027

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven