Subsidie voor innovatieve samenwerkingen in de landbouw (EIP)

14 mrt 2024

In de periode van 5 juni tot en met 30 september 2024 stellen we de maatregel 'Samenwerking voor innovatie EIP' open. Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die willen investeren in de ontwikkeling en het testen van innovaties in de landbouw. Het maakt onderdeel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Over de subsidie

De GLB-maatregel 'Samenwerking voor Innovatie EIP' stimuleert mensen om samenwerkingen aan te gaan voor het ontwikkelen en verder brengen van innovaties in de Flevolandse landbouw. Het doel van deze subsidie is het verstevigen van de positie, kennis en variatie van de Flevolandse landbouw. Er is voor deze openstellingsperiode een budget van € 4.976.220 beschikbaar. Het te verlenen subsidiebedrag bedraagt per aanvraag minimaal € 50.000 en maximaal €500.000.

Toekomstbestendige Landbouw

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Flevoland staat bekend om haar innovatiekracht in de landbouw. Projecten zoals de gerobotiseerde wiedmachine ANDELA ROBOT WEEDER zijn landelijk geprezen om hun nieuwe manier van werken. Het GLB kan Flevolandse boeren een financiële impuls geven om nieuwe technologieën te testen en kennis uit te wisselen met elkaar. Uiteindelijk met een belangrijk doel voor ogen; een toekomstbestendige landbouw in Flevoland.”

Kennis en resultaten internationaal delen

In het kader van de subsidieregeling “Samenwerking voor innovatie EIP” worden innovatieprojecten die subsidie hebben ontvangen verzocht kennis en resultaten over het project te delen met andere projecten in binnen- en buitenland zodat men zoveel mogelijk van elkaar kan leren. De subsidie 'Samenwerking voor Innovatie EIP' valt onder het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Het wordt via het Nationaal Strategisch Plan van lidstaat Nederland (NSP) uitgevoerd door het Rijk en provincies. De toevoeging “EIP” staat voor European Innovation Partnership, een internationaal netwerk van innovatieprojecten in Europa.

Wilt u meer weten over de subsidie, de voorwaarden en benodigde documenten? Ga dan naar https://www.flevoland.nl/GLB/samenwerking-innovatie.