Ruim 100 bezoekers voor de Werkbank innovatie Europees Innovatie Partnerschap (EIP)

8 apr 2024

Op vrijdag 8 april was provincie Flevoland gastheer voor de landelijke bijeenkomst 'Werkbank innovatie Europees Innovatie Partnerschap (EIP)'. Gedeputeerde Jan Klopman heette de ruim 100 bezoekers van harte welkom in het provinciehuis. EIP is een Europese subsidieregeling uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). EIP stimuleert boeren om, samen met andere boeren of kennisinstellingen, samenwerkingen aan te gaan. Met als doel het ontwikkelen en verder brengen van innovaties in de landbouw.

Toekomstbestendige landbouw

Want de druk op de landbouwsector is groot. We moeten toewerken naar een toekomstbestendige landbouw die in balans is met de natuur, terwijl we ook oog houden voor de biodiversiteit. EIP is een krachtig instrument om deze uitdagingen samen aan te pakken. Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse mensen aan het woord die deelden wat zij hadden aan een vorige subsidieperiode van EIP. Hoe vroegen zij de subsidie aan, waar liepen ze tegenaan en hoe gaat het nu met die projecten?

Voorbeeld uit Flevoland

Een voorbeeld van een Flevolands project dat EIP-subsidie ontving is Andela. Zij ontwikkelden als kennisinstelling, samen met Poppe Landbouw, een wiedrobot op zonne-energie. De camera's in de robot herkennen het gewas en laten de armen hieromheen werken tijdens het wieden. Andela deelde hun ervaring met de subsidieaanvraag, zodat agrarisch professionals zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het aanvragen van de subsidie. Daarnaast waren er mini-masterclasses met meer informatie over het beleid rondom EIP.

EIP-openstelling in Flevoland

In Flevoland opent EIP op 5 juni. Dan kunnen agrariërs nog subsidie aanvragen tot en met 30 september 2024. Meer weten over de EIP-regeling in onze provincie? Ga naar de EIP-pagina. Houd ook flevoland.nl/glb in de gaten voor meer informatie.