Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De lidstaten van de Europese Unie (EU) maken samen het GLB. Binnen de Europese kaders geeft Nederland met het NSP vorm aan slimme, veerkrachtige landbouw, milieu, biodiversiteit en klimaat, en brede plattelandsontwikkeling. Het NSP stimuleert kennis, innovatie en netwerkvorming, waarbij agrariërs subsidies kunnen aanvragen voor natuurversterking en duurzame investeringen. Rijk en provincies voeren gezamenlijk het NSP uit, waarbij subsidies beschikbaar zijn vanuit zowel de provincies als het Rijk. Meer weten over het NSP? Hieronder kunt u het uitgebreide document of de publieksvriendelijke samenvatting downloaden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven