Goedgekeurde projecten LEADER Flevoland 2015 - 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van goedgekeurde projecten uit de vorige LEADER-periode.

Green Experience

Espel – De Green Experience is een combinatie tussen een avontuurlijke speeltuin en een buurtmoestuin. Hierdoor wordt het een ontmoetingsplek voor jong en oud welke bijdraagt aan het onderlinge contact van de bewoners om zo de leefbaarheid en sociale cohesie in het dorp te vergroten.

 • LEADER subsidie € 67.202
 • Bijdrage Europese Unie € 33.601
 • Bijdrage gemeente Noordoostpolder € 33.601

Outdoor Fitness Creil

Creil – Outdoor Fitness Creil bestaat uit 10 fitness toestellen die vlakbij de sportvelden in Creil zijn geplaatst. Er worden gratis trainingsbijeenkomsten georganiseerd en men kan via een informatiebord en app informatie over gebruik opdoen. Het project draagt bij aan meer bewegen in de buitenlucht, maar ook worden jong en oud bij elkaar gebracht.

 • LEADER subsidie € 35.210
 • Bijdrage Europese Unie € 17.605
 • Bijdrage gemeente Noordoostpolder € 17.605

Slot Roggebot

Dronten – Door Landgoed Roggebotstaete wordt Slot Roggebot gerealiseerd. Dit gebouw wordt geheel opgebouwd uit natuurlijke materialen. De bouw is een doel op zich is, aangezien er via workshops ‘duurzaam bouwen’ veel ruimte is voor kennisontwikkeling. Slot Roggebot zal worden gebruikt als ontvangstruimte en ontmoetingsplaats. Hiermee wordt het mogelijk om het al huidige aanbod aan activiteiten zoals (natuur)excursies, educatie over eetbare natuur, reintegratie trajecten, verwerking van streekproducten, natuurbeleving en kleinschalige natuurfestivals te vergroten.

 • LEADER subsidie € 180.838
 • Bijdrage Europese Unie € 90.419
 • Bijdrage gemeente Dronten € 90.419

Mountainbikeroutenetwerk Zuidwest Flevoland

Almere – In het groene buitengebied van Almere wordt een mountainbikeroutenetwerk ontwikkeld. Centrale punten worden het Stadslandgoed de Kemphaan en de voormalige vuilstort Braambergen. Door twee reeds bestaande mountainbikeparkoersen aan elkaar te koppelen en de totale route te renoveren ontstaat een kwalitatief hoogstaand mountainbikeroutenetwerk van ruim 60 km dat uniek is in Provincie Flevoland.

 • LEADER subsidie € 54.947
 • Bijdrage Europese Unie € 27.473
 • Bijdrage gemeente Almere € 27.473

Flevowand

Biddinghuizen – De Flevowand is een geborduurd doek dat op unieke wijze de geschiedenis van Flevoland in beeld brengt. Veertien jaar lang hebben 50 mensen aan het doek gewerkt. Op donderdag 14 juni 2018 is het zover: exact 100 jaar nadat de Zuiderzeewet in werking is getreden, wordt in Biddinghuizen de laatste steek gezet en is de Flevowand afgerond. Het doek is dan 60 meter lang. Het zal worden overgebracht naar een speciaal hiervoor ontwikkelde geconditioneerde vitrine in Batavialand in Lelystad. Vanaf zaterdag 16 juni 2018 is de Flevowand permanent te zien bij Batavialand in Lelystad. Het project krijgt Leader subsidie voor de aanschaf van de vitrine en voor de organisatie rondom de expositie.

 • LEADER subsidie € 164.340
 • Bijdrage Europese Unie € 82.170
 • Bijdrage provincie Flevoland € 82.170

Digitale Dorpspleinen

Noordoostpolder – In een aantal dorpen in de Noordoostpolder bestaat de wens om een Digitaal Dorpsplein te ontwikkelen.  Dit is een portal die alle activiteiten in het dorp met elkaar verbindt. Diverse woon-, zorg- en welzijnsorganisaties uit het gebied zullen worden aangehaakt. Naar verwachting vergroot dit initiatief de leefbaarheid in het dorp en vergroot het de zelfredzaamheid van ouderen. Luttelgeest en Kraggenburg zullen als eerste een Digitaal Dorpsplein gaan bouwen. Als alles werkt zoals het bedoeld is wordt het uitgerold naar Tollebeek, Creil, Ens en Marknesse.

 • LEADER subsidie € 97.200
 • Bijdrage Europese Unie € 48.600
 • Bijdrage gemeente Noordoostpolder € 48.600

Oral History

Zeewolde – In het project Oral History zullen de verhalen van polderpioniers in Zuidelijk Flevoland worden vastgelegd. Eerder gebeurde dit al voor de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Die verhalen zijn o.a. terug te lezen in het boek “Zover je keek was er niks” en op de website www.flevolandsgeheugen.nl. Door ook de verhalen uit Zuidelijk Flevoland vast te leggen komt er materiaal beschikbaar dat in de toekomst van grote waarde kan blijken te zijn. Oral History is een initiatief van Landschapsbeheer Flevoland. Vrijwilligers zullen de polderpioniers gaan interviewen, zoals de heer Piet Kelder op de foto.

 • LEADER subsidie € 135.000
 • Bijdrage Europese Unie € 67.500
 • Bijdrage gemeente Zeewolde € 67.500

Groene Leerling

Het project De Groene Leerling is een gezamenlijk initiatief van Landschapsbeheer Flevoland en Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Flevoland. Het doel van het project is om schoolpleinen groener te maken en om scholen te stimuleren vaker buiten, zowel op het plein als in de natuur, les te geven. Het beoogde resultaat is dat basisschoolleerlingen in Flevoland zich meer verbonden zullen voelen bij de natuur en landschap in hun omgeving.

 • LEADER subsidie € 200.000
 • Bijdrage Europese Unie € 100.000
 • Bijdrage gemeente Noordoostpolder € 60.000
 • Bijdrage gemeente Dronten € 20.000
 • Bijdrage gemeente Zeewolde € 20.000

Oersprong

Dronten – Het project Oersprong is een initiatief van Luc en Mirjam Klunder-Koens. Met de subsidie zullen zij dagbesteding-plus plekken gaan realiseren voor jeugd, (jong) volwassenen en ouderen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Naast de gewone dagbesteding zal er veel aandacht zijn voor trainingen en het aanleren van sociale vaardigheden, reflectie, gedrag, zelfstandigheid en ontplooiing. Er zal een kantine, sanitaire ruimte en rust biedende werkplekken komen. Er zal een kas worden gebouwd voor een combinatie van vis- en groenteteelt. Ook zal de kas worden ingezet voor biomassa verwarming, waarbij middels compostprocessen warm water wordt geproduceerd voor zowel verwarming van de kantine als voor de overige kweekprocessen. De bestaande windsingel zal in samenwerking met studenten worden vervangen door een voedselproducerende singel. En er komt een verkoopruimte, waar de producten uit de kas, de tuin en de voedselsingel zullen worden verkocht. En waar cliënten hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

 • LEADER subsidie € 119.804
 • Bijdrage Europese Unie € 59.902
 • Bijdrage gemeente Dronten € 59.902

Brouwerij Artemis

Dronten – Brouwerij Artemis is gevestigd aan de Reveweg in Dronten. Eigenaar en oprichter is Theo Hogendoorn. Met de toegekende subsidie gaat Artemis investeren in uitbreiding van de bestaande brouwerij en de inrichting van een ontvangstruimte. In deze ruimte zullen toeristen worden ontvangen, maar ook scholieren en studenten van het voortgezet en hoger onderwijs in Dronten. Samen met het onderwijs gaat Artemis een eigen streekbier ontwikkelen met Flevolands geteelde hop en gerst. Als het lukt om alle grondstoffen lokaal te produceren, is dat relatief uniek voor Nederland. Er zal met andere bedrijven worden samengewerkt om arrangementen te ontwikkelen die de belevingswaarde van het buitengebied vergroten.

 • LEADER subsidie € 154.489
 • Bijdrage Europese Unie € 77.245
 • Bijdrage gemeente Dronten € 77.245

Voedselbos Emmelerbos

Emmeloord – In 2016 ontwierp een groep studenten Toegepaste Biologie van Aeres MBO Emmeloord een plan om een voedselbos te realiseren in het Emmelerbos. Een bos waar je kunt wandelen en fietsen, maar ook eten uit de natuur kunt verzamelen. Denk aan walnoten, tamme kastanjes, appels, peren, kersen, bessen, frambozen, maar ook kruizemunt, daslook, aardperen en pompoenen. Over een tijdje zal dit mogelijk zijn. Het project is al van start gegaan en zet in op het verbeteren van de biodiversiteit en natuureducatie. Tevens brengt het mensen bij elkaar die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten. Andere partijen die betrokken zijn, zijn de Stichting Pioniers van de Toekomst, IVN Noordoostpolder, de Scouting, de Stichting Huttenbouw en imkers.

 • LEADER subsidie € 187.278
 • Bijdrage Europese Unie € 93.639
 • Bijdrage gemeente Noordoostpolder € 93.639

Community Marker Wadden

Lelystad – Al meer dan 25 Flevolanders hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor de nieuwe eilandengroep Marker Wadden. Als het aan Natuurmonumenten ligt, blijft het hier niet bij en wordt er straks een heuse gemeenschap, een ‘community’ van 150-200 vrijwilligers gevormd. De taken van de community bestaan uit het beheer van de eilanden en het ontvangen van bezoekers. Natuurmonumenten heeft vanuit het subsidieprogramma Leader Flevoland een bedrag toegekend gekregen om de community vorm te  geven en om te zorgen dat er een goede  ontvangst- en beheerruimte op Marker Wadden komt. De  faciliteiten op het eiland om al die bezoekers te ontvangen en te vertellen over deze natuureilanden ontbreken namelijk nog. De bezoekers hebben een ontvangstruimte nodig en de vrijwilligers een goed onderdak. Er zal veel van de vrijwilligers worden gevraagd. Zo zullen er eilandbeheerders één of meerdere weken achter elkaar als gastheer of – vrouw op het eiland aanwezig zijn. Dit vereist daardoor ook een ruimte waar zij kunnen overnachten.

 • LEADER subsidie € 500.000
 • Bijdrage Europese Unie € 250.000
 • Bijdrage provincie Flevoland € 200.000
 • Bijdrage gemeente Lelystad € 50.000

Natuurbelevingscentrum Oostvaarders

Almere – Aan de zuidkant van de Oostvaardersplassen en in het Oostvaardersbos zullen door Stichting Stad en Natuur verschillende elementen worden toegevoegd om het gebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Zo zal er een interactieve expositie ontwikkeld worden en een nieuwe expositieruimte. Ook krijgen de wandelroutes een upgrade met spannende en vernieuwende elementen, zowel recreatief als educatief. De uitvoering is in handen van Stichting Stad en Natuur.

 • LEADER subsidie € 421.800
 • Bijdrage Europese Unie € 210.900
 • Bijdrage gemeente Almere € 184.247
 • Bijdrage provincie Flevoland € 26.653

Educatiebos op stadslandgoed De Kemphaan

Almere – Stichting Stad & Natuur Almere realiseert op Stadslandgoed De Kemphaan een innovatief en uitdagend Educatiebos waar jong en oud, scholier en recreant het gehele jaar door kunnen ontspannen, leren en recreëren. In het Educatiebos komen onder andere vijf boskamers met elk een uniek educatief en recreatief karakter. De boskamers proeven, ruiken, horen, voelen en zien prikkelen de zintuigen. Ook wordt er een eigentijdse boomhut gerealiseerd en is er ruimte om andere groenverenigingen (in de toekomst) een buitenleslokaal te bieden. Op basis van Het Boek der Zinnen, een lespakket voor scholen en het belevingspakket voor gezinnen worden vooral kinderen, jongeren en hun ouders/begeleiders uitgedaagd om in de natuur aan de slag te gaan.

 • LEADER subsidie € 79.589
 • Bijdrage Europese Unie € 39.795
 • Bijdrage gemeente Almere € 39.795

De Oostvaarders Experience

Almere – Met de aanleg van een avontuurlijke route en de realisatie van een observatorium bij het meest zuidelijke moerasgedeelte van de Oostvaardersplassen, wordt door Staatsbosbeheer een unieke Oostvaardersplassen Experience ontwikkeld, inclusief een recreatieve voorziening binnen het landelijk gebied van Flevoland. Hiermee wordt de beleefbaarheid van de Oostvaardersplassen en het poortgebied Oostvaardersplassen Almere vergroot. De ambitie is om deze activiteiten nadrukkelijk ook mogelijk te maken voor leerlingen van het onderwijs, maar ook voor (vitale) ouderen, vrouwen en minder mobiele mensen.

 • LEADER subsidie € 499.808
 • Bijdrage Europese Unie € 249.904
 • Bijdrage gemeente Almere € 249.904

Speelwildernis Het Buytenwold

Almere – Dit project is in handen van Stichting Speelwildernis Oosterwold en richt zich op de realisatie van de speelnederzetting van de Gouden Eeuw en het centrumgebied in Het Buytenwold. Hiermee wordt een avontuurlijke en natuurlijke plek van bijna 4 hectare gecreëerd , waar kinderen (en hun ouders) in een natuurspeeltuin vrij kunnen bewegen en verkennen in het groen. Op deze wijze kunnen de kinderen een natuurlijke nieuwsgierigheid aanspreken en vaardigheden op doen zoals samenwerken, grenzen stellen en verleggen en ongecompliceerd plezier maken.

 • LEADER subsidie € 378.440
 • Bijdrage Europese Unie € 189.220
 • Bijdrage provincie Flevoland € 189.220

De Brijebarg

Dronten – Binnen dit project wordt door Survival Vereniging Dronten een nieuw clubgebouw gerealiseerd voor de survivalrunvereniging in Dronten, dat tevens gebruikt zal gaan worden door andere partijen. Zo zal het gebouw ook dienst gaan doen als uitvalsbasis en opslagruimte voor beheerwerkzaamheden aan het Wisentbos. Ook Kinderopvang Dronten heeft toegezegd de locatie te willen gebruiken voor de buitenschoolse opvang van de wat oudere jeugd.

 • LEADER subsidie € 127.815
 • Bijdrage Europese Unie € 63.908
 • Bijdrage gemeente Dronten € 63.908

Beleeftuin Drakensteyn

Biddinghuizen – Stichting Jelte wil een bijzondere plek creëren voor kinderen en jongeren met een beperking. De tuin wordt volledig toegankelijk gemaakt voor de speciale behoefte van de kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Maar kinderen die geen beperking hebben kunnen ook genieten van de magische omgeving die inspeelt op alle zintuigen.

 • LEADER subsidie € 200.000
 • Bijdrage Europese Unie € 100.000
 • Bijdrage gemeente Dronten € 100.000

Samen de otters ontdekken

Lelystad – In Natuurpark Lelystad leven in een natuurlijke omgeving verschillende bedreigde grote diersoorten, waaronder de Europese otter. Met dit project wil Stichting Het Flevo-landschap een aantal aanpassingen realiseren, waarmee  bezoekers de otter beter kunnen zien, en vanuit een nieuw perspectief. Ook wordt het park hiermee toegankelijker en worden de leefomstandigheden voor de otter in het Natuurpark verbeterd.

 • LEADER subsidie € 200.000
 • Bijdrage Europese Unie € 100.000
 • Bijdrage provincie Flevoland € 50.000
 • Bijdrage gemeente Lelystad € 50.000

Beleef de Oostvaardersplassen

Lelystad – Binnen dit project zal Staatsbosbeheer het Oostvaardersveld en De Driehoek verder toegankelijk te maken voor publiek. Met name ook voor mensen in een rolstoel. Zo worden er twee avontuurlijke moerasvlonderpaden (noordkant van De Driehoek en nabij het Buitencentrum) gerealiseerd, dwars door nog onontdekte gebieden. Ook komt er een uitkijktoren met kwalitatief hoogwaardige telescoop. Vanuit deze toren kan worden uitgekeken over de drie verschillende landschapstypen van het Moerasgebied, De Waterlanden en De Driehoek. Tot slot wordt observatiepunt ‘De Zeearend’ toegankelijk gemaakt voor ouderen die slecht ter been zijn en/of rolstoelgebonden mensen. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om deze publiekstrekker van het gebied te bezoeken.

 • LEADER subsidie € 500.000
 • Bijdrage Europese Unie € 250.000
 • Bijdrage provincie Flevoland € 250.000

Buurtontmoetingsplein Espelervaart

Emmeloord – De basisschool als onderdeel van de leefomgeving, niet alleen voor de leerlingen die er les hebben, maar voor iedereen. Dát willen de twee basisscholen De Planthof en Roderik van Voorst uit Emmeloord realiseren. Zij liggen naast elkaar, centraal in de woonwijk Espelervaart. Samen veranderen zij hun beider schoolpleinen in één groot buurtontmoetingsplein voor jong en oud. Ook wordt er een projectgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van beide scholen en een vertegenwoordiger van IVN en van Seniorweb. Deze projectgroep gaat activiteiten op het plein organiseren.

 • LEADER subsidie € 80.930
 • Bijdrage Europese Unie € 40.465
 • Bijdrage gemeente Noordoostpolder € 40.465

Beleef Werelderfgoed Schokland

Noordoostpolder – Met dit project willen Stichting Flevo-landschap en Cultuurbedrijf Noordoostpolder de belevingswaarde van Schokland een grote impuls te geven. Zo wordt er ingezet op meer interactie met behulp van digitale en online communicatiemiddelen. Bij het ontwikkelen van routes, belevingen en informatieverstrekking wordt een combinatie gemaakt van natuur en cultuur. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met toeristische ondernemers.

 • LEADER subsidie € 232.815
 • Bijdrage Europese Unie € 116.408
 • Bijdrage gemeente Noordoostpolder € 116.408

Ontmoetings- en beleeftuin Talmahaven

Urk – Op de woonzorglocatie van Talma Haven wordt de nieuwe, innovatieve ontmoetings- en belevingstuin gerealiseerd. In een ontmoetings- en belevingstuin kunnen bezoekers elkaar ontmoeten in een groene omgeving en worden de zintuigen geprikkeld door de aanwezige kleuren, structuren en elementen in de tuin. Het prikkelen van de zintuigen bevordert de ontwikkeling van de hersenen en vertraagt de ontwikkeling van hersenziekten zoals Alzheimer. Sociale verbanden worden opgebouwd omdat onderlinge verschillen wegvallen als samen de grond gewiekt wordt. De Urker elementen in de tuin verbindt bezoekers op Urk. Het brengt zowel jong als oud terug naar de kern van de Urker cultuur. De jonge generatie leert over de geschiedenis van Urk en de oude generatie wordt teruggebracht naar de tijd dat zij zelf jong waren en vinden herkenning. Kortom: een plek waar jong en oud ontmoeten en beleven.

 • LEADER subsidie € 60.000
 • Bijdrage Europese Unie € 30.000
 • Bijdrage gemeente Urk € 30.000

Ut Kunst(ige) Ussien

Urk – Binnen dit project zullen Roel en Janneke van Slooten een voormalige visserswoningen verbouwen tot beleefhuis Ut Kunstige Vissers Ussien. In het 100 jaar oude beleefhuis zullen bezoekers straks het verhaal van het voormalig eiland kunnen horen, zien en ervaren. De bovenverdieping wordt voorzien van een passende entourage, zoals een nettenzolder, bedstee en een open ruimte met expositiemogelijkheden. Bezoekers kunnen rondleidingen en nostalgische workshops naar keuze volgen. Bijvoorbeeld netten boeten, Urker taal en -tekenles volgen en Urker poppetjes maken. Onderdeel van het beleefhuis is ook het zomaar even binnen kunnen lopen voor een typisch Urker “kroosien” (= gesprek). Daarnaast komt er een mooi gevarieerd aanbod culturele en kunstzinnige cursussen en workshops voor kinderen, ouderen en vrouwen uit de regio.

 • LEADER subsidie € 105.016
 • Bijdrage Europese Unie € 52.508
 • Bijdrage gemeente Urk € 52.508

Het Avonturenhuis

Zeewolde – Scoutinglandgoed Zeewolde wil een complete plattelandsbeleving realiseren, waarbij met name jeugd en jongeren, met en zonder beperking, een avontuur, buiten in de natuur kunnen beleven door middel van zelf ontdekken en zelf doen. Om dat mogelijk te maken wordt het Avonturenhuis gebouwd, een nieuwe uitvalsbasis waar met name jeugd en jongeren kunnen overnachten, spelen en avonturen beleven in het groen. Tevens is het Avonturenhuis een vernieuwende toeristische voorziening met internationale allure, die toerisme, recreatie en plattelandsbeleving in Zeewolde en Flevoland een sterke impuls geeft.

 • LEADER subsidie € 500.000
 • Bijdrage Europese Unie € 250.000
 • Bijdrage gemeente Zeewolde € 125.000
 • Bijdrage provincie Flevoland € 125.000

Zuiderkrib

Kraggenburg – Het project Zuiderkrib heeft als doel plattelandsbeleving. En gaat dit vorm geven door het toeristische aanbod rondom Kraggenburg uit te breiden met een aantal unieke overnachtingsmogelijkheden, één daarvan is een tiny house op de dijk.  Maar ook voorzieningen t.b.v. ondersteunende horeca, uitbreiding van de bloemen- en fruitpluktuin en arrangementen voor toeristen. De  verblijfsaccommodatie zal mede geschikt gemaakt worden voor gasten die extra zorg vragen of die zorgbegeleiding nodig hebben. Zuiderkrib is een initiatief van Heidi Vereecken-van Beekhuizen.

 • LEADER subsidie € 164.000
 • Bijdrage Europese Unie € 82.000
 • Bijdrage gemeente Noordoostpolder € 82.000

De Plus op Poort Lelystad

Lelystad – Binnen het project de Plus op Poort Lelystad Nationaal Park Nieuw Land zal geïnvesteerd worden in een aantal elementen die op toeristisch en recreatief vlak van toegevoegde waarde zullen zijn voor het gebied tussen de Oostvaardersplassen en Lelystad, in en rond het bos Hollandse Hout. Het betreft een ruiterroute, een passantensteiger, een glijbaan en een wandelpad. Het plan is een initiatief van Staatsbosbeheer.

 • LEADER subsidie € 290.000
 • Bijdrage Europese Unie € 138.930
 • Bijdrage gemeente Lelystad € 103.930
 • Bijdrage provincie Flevoland € 35.000

Inrichting bezoekersruimte De Schaapskooi

Almere – Binnen dit project gaat Stichting Stad & Natuur Almere De Schaapskooi in het Vroege Vogelbos voorzien van een multifunctionele bezoekersruimte. Het zal een prettige ruimte worden waar schoolkinderen, cursisten van de Almeerse Wolunie en vrijwilligers van IVN bij elkaar kunnen komen om kennis te vergaren over biodiversiteit, circulariteit en duurzaamheid.

 • LEADER subsidie € 37.800
 • Bijdrage Europese Unie € 18.900
 • Bijdrage gemeente Almere € 18.900

Logo LEADER Flevoland

Logo LEADER