Organisatie LEADER Flevoland 2023 - 2027

De Lokale Actiegroep (LAG) is verantwoordelijk voor de uitvoering van LEADER Flevoland. De LAG is een actieve aanjaaggroep van betrokken personen uit heel Flevoland. De LAG beoordeelt bijvoorbeeld of de ingediende initiatieven in aanmerking komen voor subsidie. De LAG toetst de projectplannen ook aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) (pdf, 640 kB). De LAG in Flevoland is een onafhankelijke adviescommissie die 12 leden telt. Dit zijn 6 ambtenaren van de 6 Flevolandse gemeenten en 6 mensen van private partijen. Zij hebben een netwerk in verschillende thema’s. Van landbouw, ondernemers, dorpsbelangen tot en met onderwijs. Deze mensen van de private partijen nemen niet deel namens hun bedrijf of organisatie, maar op persoonlijke titel. De leden zijn in november 2023 aangesteld door Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Leden van de LAG

Download

Download de Lokale Ontwikkelingsstrategie

pdf - 639,25 kB
Open de pdf

2 medewerkers van het programmabureau

Logo LEADER Flevoland

Logo LEADER

Aanmelden voor de nieuwsbrief landelijk gebied

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven