4,3 miljoen euro beschikbaar voor Flevolands platteland

29 feb 2024

Heeft u een goed idee om het landschap, de leefbaarheid, de economie of de duurzaamheid van Flevoland te versterken? Dan kunt u vanaf 2 april subsidie aanvragen om uw initiatief te realiseren. Dit is de LEADER-subsidie en u kunt deze subsidie tot en met 31 december 2027 aanvragen. Er is € 4.293.750 euro beschikbaar: 80% van dit bedrag is een Europese bijdrage (€ 3.435.000,-), provincie Flevoland en de 6 Flevolandse gemeenten dragen 20% bij (€ 858.750,-).

Subsidie aanvragen

Inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers met een goed idee kunnen vanaf 2 april 2024 hun subsidieaanvraag indienen op deze webpagina. Let hierbij op dat uw aanvraag in lijn moet zijn met de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Ingediende projecten worden door de Lokale Actiegroep (LAG) beoordeeld.

Ontwikkeling platteland stimuleren

Gedeputeerde Harold Hofstra reageert enthousiast op de nieuwe LEADER-ronde: “Flevoland kent een groot landelijk gebied en dat moeten we koesteren. Het is voor deze provincie dan ook belangrijk om de ontwikkeling van ons platteland te stimuleren. LEADER helpt onze inwoners en ondernemers hierbij.”

Wat is LEADER?

LEADER bestaat al ruim 30 jaar. Het is een Europees subsidieprogramma dat nieuwe projecten op het platteland van Flevoland helpt realiseren. Met als doel het platteland duurzaam ontwikkelen door initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. Meer informatie over LEADER vindt u op flevoland.nl/leader.

Lokale Actiegroep (LAG)

De LAG is een onafhankelijke adviescommissie die uit 12 leden bestaat. Dit zijn 6 ambtenaren: één uit elke Flevolandse gemeente en 6 personen zonder overheidsfunctie, maar met een netwerk in verschillende thema’s. Denk aan landbouw en onderwijs. Deze mensen nemen deel op persoonlijke titel, dus niet namens het bedrijf of de organisatie waar zij werken. Ze zijn in november 2023 aangewezen door Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Aanmelden voor

Meld u aan voor deze nieuwsbrief. Bekijk ook onze andere nieuwsbrieven

Logo LEADER Flevoland

Logo LEADER