Schokkerringweg

Projectinformatie

In 2024 voeren we groot onderhoud uit aan de Schokkerringweg, het deel vanaf Nagele (rotonde met de Ploegstraat) tot Schokland. Het asfalt van de weg is verouderd en de inrichting voldoet ook niet meer aan de richtlijnen die de wij aan onze wegen stellen. Fase 2 betreft het gedeelte vanaf Schokland tot knooppunt N50 bij Ens. Deze fase staat gepland voor 2026.

Naast het vervangen van asfalt, voeren we de volgende verkeersveiligheidsmaatregelen uit:

  • Het instellen van een inhaalverbod (inhalen van landbouwverkeer is wel toegestaan).
  • Het aanbrengen van zogenaamde plateaus op de kruispunten met de Sluitgatweg en de Palenweg. Deze plateau’s maken de kruispunten zichtbaarder. Het instellen van het inhaalverbod en het aanbrengen van kruispuntplateaus zijn maatregelen om de snelheid te verminderen.
  • Het aanbrengen van geribbelde stroken (zogenoemde redresseerstroken) naast de weg voorzien van glasbollen. De redresseerstroken maken de kans kleiner dat weggebruikers met een wiel in de berm terecht komen. Deze geribbelde stroken zorgen ervoor dat weggebruikers het direct merken (horen en voelen) als zij met hun voertuig te dicht langs de rand van het asfalt rijden.
  • Aan de randen van de weg brengen we glasbollen aan. De glasbollen in het wegdek reflecteren het licht van koplampen wanneer het donker is, waardoor de zichtbaarheid bij duisternis wordt verbeterd ten gunste van de verkeersveiligheid.