Reizigersoverleg Flevoland

Het Reizigersoverleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Flevoland (Het ROCOVF) is een adviesorgaan dat is ingesteld om de belangen van de OV-reizigers in Flevoland te behartigen. Het ROCOVF adviseert de provincie Flevoland, gemeente Almere en de vervoerders Keolis en EBS over het openbaar vervoer in Flevoland.

Adviesrol

De provincie, de gemeente Almere en de vervoerders moeten het ROCOVF bij verschillende onderwerpen om advies vragen: de dienstregeling en tarieven in het openbaar vervoer. Daarnaast kan het ROCOVF ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die zij onder de aandacht willen brengen.

Leden

Het ROCOVF bestaat uit leden die verschillende reizigersgroepen in het openbaar vervoer vertegenwoordigen zoals ouderen, studenten/scholieren, forenzen en reizigers met bijvoorbeeld een visuele of motorische beperking. De leden van het ROCOVF zijn zelf meestal lid van een belangenorganisatie zodat zij goed op de hoogte zijn van wat er leeft bij hun achterban, bijvoorbeeld van een ouderenbond, ROVER of een studentenvereniging.

Het ROCOVF is altijd op zoek naar nieuwe leden dus heeft u interesse neem dan contact op met de secretaris Lamar van Frederikslust.