Beroepsvaart

Op onze vaarkaart zijn de maximale afmetingen van schepen te vinden voor de provinciale vaarten. Wijkt u af van deze maximale afmetingen, dan kunt u in uitzonderlijke gevallen een ontheffing aanvragen.

Maximale snelheid

De maximale snelheid in onze vaarwegen is 12 kilometer per uur.

Stremmingen

Kijk voor actuele stremmingen bij onze meldingen, op NOS teletekst, pagina 721 of ga naar de website van Rijkswaterstaat.