In het derde kwartaal van 2024 starten wij met de uitvoering van 11,5 kilometer oever in de Lage Vaart. Om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken is ons streven de werkzaamheden zo veel mogelijk vanaf het water uit te voeren. Wij starten met de oevers die in slechte staat zijn. Per locatie kijken we welk type oeverconstructie toegepast moet worden.

  • Eind 2022 Inspectiewerkzaamheden oevers
  • Derde kwartaal 2024 Start uitvoering werkzaamheden 11,5 kilometer Lage vaart