Milieueffectrapport (MER)

Een nieuwe weg aanleggen gebeurt niet zomaar. Er moeten eerst allerlei onderzoeken plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de gevolgen voor het milieu en de omgeving. Dit wordt vastgelegd in een MER-rapportage. MER staat voor milieueffectrapport. Dit is een rapport waarin alle onderzoeken naar de milieueffecten staan van een nieuwbouwproject. 

MER: welke onderzoeken vinden er plaats?

In het MER-onderzoek gaan we de mogelijke gevolgen onderzoeken van de vier alternatieven voor een nieuwe ontsluitingsweg, de Spuiweg. De vier alternatieven zijn:

  1. Volledige parallelweg langs de Domineesweg;
  2. Extra aansluiting op de A6;
  3. Korte ontsluitingsweg tot Urkerweg;
  4. Lange ontsluitingsweg tot Staartweg.

Uit onderzoek moet blijken welke locatie het beste aansluit bij de omgeving. We kijken dan bijvoorbeeld naar de flora en fauna, geluid en verkeersveiligheid. Zodra er meer bekend is over de MER-onderzoeken, maken we dat bekend op deze webpagina en via de digitale nieuwsbrief van het project.

Lees meer over de verschillende thema's op de pagina Onderzoekthema's MER.