Oeveronderhoud Flevoland

De provincie beheert ruim 200 kilometer aan vaarwegen in Flevoland. Het beheer en onderhoud van oevers is daar onderdeel van. Dit doen we voor de vaarweg gebruikers, de omgeving en om ruimte te bieden aan natuur door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De komende jaren werken we op verschillende plekken aan het herstellen en vervangen van deze oevers, zodat ze weer langdurig mee kunnen.

Werkwijze onderhoud oevers

De provincie onderzoekt continu de staat van de oeverbescherming. Vervolgens beoordelen we of en welk onderhoud nodig is aan de oever. Als blijkt dat er groot onderhoud nodig is, bekijken we of het mogelijk is de constructie van de oever te herstellen door bepaalde delen te vervangen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt de volledige constructie vervangen. De exacte uitvoering verschilt per gebied en per constructie. De werkzaamheden vinden zoveel als mogelijk vanaf het water plaats om de overlast voor de omgeving te beperken.