Varen in Flevoland

Provincie Flevoland is eigenaar van acht provinciale vaarwegen en 17 beweegbare bruggen en sluizen. Daarnaast voeren wij nautisch toezicht uit op verschillende nevenwateren die in het beheer zijn van Waterschap Zuiderzeeland of van gemeenten.

Digitale vaarkaart

Wilt u met de boot door een sluis of onder een brug van de provincie Flevoland door? Weet dan dat er geen brug- of sluiswachter ter plaatse is om u te helpen. Op onderstaande afbeelding vindt u een overzicht van alle bruggen, sluizen en passantensteigers. Meer informatie over bedieningstijden, startlocaties en andere informatie per brug en sluis vindt u via het menu of bekijk de digitale vaarkaart.

Nota nautisch beheer

Provincie Flevoland beheert ongeveer 170 kilometer vaarweg. Op en rondom het water gelden verschillende spelregels. Deze zijn te vinden in de Nota nautisch beheer. Hier vindt u een verkorte versie van de Nota.