Geluidshinder

Europa heeft een richtlijn opgesteld voor omgevingslawaai. In deze richtlijn staat wat de regels en normen zijn voor geluid. Voor deze richtlijn zijn op 1 mei 2017 voor alle provinciale wegen geluidsbelastingkaarten vastgesteld.

Maatregelen

De geluidsbelastingkaarten geven inzicht in de gemiddelde geluidsbelasting van het verkeer dat rijdt over de provinciale wegen. De provincie heeft een actieplan opgesteld met maatregelen om het geluid te beperken bij woningen waar veel omgevingsgeluid is, veroorzaakt door verkeer. Bekijk hier de geluidsbelastingkaarten.