Veelgestelde vragen beheerstroken

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over beheerstroken.

Overzicht veelgestelde vragen

1. Welke rechten heb ik als ik de beheerstrook van de provincie huur?
2. Ik wil de beheerstrook huren, wat nu?
3. Ik wil de beheerstrook niet (meer) huren, wat nu?
4. Wat voor onderhoudswerkzaamheden voert de provincie uit?
5. Moeten er spullen van de beheerstrook weggehaald worden?
6. Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met de huur van de beheerstrook?
7. De vorige bewoners huurden de beheerstrook niet, ik wil de beheerstrook wel graag huren. Wat moet ik doen?
8. Waar moet ik verder rekening mee houden als ik de beheerstrook van de provincie huur?
9. Wat kost het huren van de beheerstrook?
10. Wat is het verschil tussen een beheerstrook en de obstakelvrije zone?
 

1. Welke rechten heb ik als ik de beheerstrook van de provincie huur?
U heeft het recht om de strook in te richten als tuin/gras. Zie ‘gebruik beheerstrook’.

2. Ik wil de beheerstrook huren, wat nu?
Indien u een deel van de beheerstrook wilt gaan huren, neem dan contact op met de provincie.

3. Ik wil de beheerstrook niet (meer) huren, wat nu?
U kunt de huur van de beheerstrook opzeggen, hiervoor geldt een opzegtermijn. Na afloop van de huurovereenkomst moet u de beheerstrook leeghalen, er mag dan niets meer op de beheerstrook staan. Heeft u op dit moment geen huurovereenkomst maar is de strook wel ingericht, neem dan contact op met de provincie.

4. Wat voor onderhoudswerkzaamheden voert de provincie uit?
Mocht u de beheerstrook niet huren, dan maait de provincie deze stroken twee maal per jaar. Als u wel huurt, zorgt u voor het onderhoud van de beheerstrook.

5. Moeten er spullen van de beheerstrook weggehaald worden?
De obstakelvrije zone langs de weg/fietspad moet altijd vrij zijn van ongewenste objecten. Het deel dat overblijft, verder van de weg of fietspad, kan eventueel gehuurd worden en mag als tuin/gras ingericht worden. Houdt u er dan wel rekening mee dat na afloop van de overeenkomst, de strook alsnog geheel vrij van objecten moet zijn.

6. Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met de huur van de beheerstrook?
Als u gaat verhuizen en u huurt de beheerstrook van de provincie, dan moet u zelf de huur opzeggen. Hiervoor geldt een opzegtermijn. U kunt met de nieuwe bewoners overleggen of zij de beheerstrook in gebruik willen blijven houden. De nieuwe bewoners kunnen een nieuwe huurovereenkomst afsluiten met de provincie. Als de nieuwe bewoners dit niet willen, moet u de beheerstrook leeghalen, er mag dan niets meer op de beheerstrook staan. De nieuwe bewoners moeten op de hoogte worden gebracht dat de beheerstrook kan worden gehuurd en niet hoort bij het perceel van de gekochte woning.

7. De vorige bewoners huurden de beheerstrook niet, ik wil de beheerstrook wel graag huren. Wat moet ik doen?
Als nieuwe bewoner kunt u bij de provincie aangeven dat u de beheerstrook graag wilt huren. Neem dan contact op met de provincie, indien huur mogelijk is, stuurt wij u een huurovereenkomst toe.

8. Waar moet ik rekening mee houden als ik de beheerstrook van de provincie huur?
De beheerstrook moet er netjes en verzorgd uitzien. U moet altijd toegang verlenen aan de provincie en eventuele aanwijzingen opvolgen. De provincie mag u vragen de beheerstrook tijdelijk te ontruimen, bijvoorbeeld voor onderhoud (ruimschoots op tijd aangekondigd) of bij calamiteiten (per direct). Verder is het huurcontract niet overdraagbaar aan derden.

9. Wat kost het huren van een beheerstrook?
Vooraf wordt de huurprijs per m2 meter vastgesteld middels een onafhankelijke externe taxatie.

10. Wat is het verschil tussen de beheerstrook en de obstakelvrije zone?
De obstakelvrije zone is de strook langs de wegen of fietspaden. De obstakelvrije zone is respectievelijk 1,5 meter vanaf het fietspad en 4,5 meter vanaf de weg. Binnen deze zone mogen enkel en alleen verkeerskundige objecten staan. In sommige gevallen kan de strook langs de weg breder zijn. Het geheel bij elkaar is de Beheerstrook.