N307 Roggebot-Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken wij aan de vernieuwing van de N307 en een nieuwe brug tussen de provincies Flevoland en Overijssel. Dit doen wij samen met provincie Overijssel en het Rijk.

De N307 is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Noord-Nederland: de weg van Alkmaar, via de dijk Enkhuizen-Lelystad, naar Zwolle. In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan dit project. Het gaat om de vernieuwing van de N307, de bouw van een nieuwe brug en het weghalen van de Roggebotsluis. Op de huidige weg staan regelmatig files. Dit leidt tot hinder en verminderde verkeersveiligheid. Daarom wordt de huidige weg vervangen door een nieuwe weg. Er komen gescheiden (parallel)wegen voor langzaam en snel verkeer, ongelijkvloerse kruisingen en een rotonde en een ovonde (ovale rotonde).

Handige links