Beheerstroken

Als provincie beheren wij niet alleen de provinciale wegen en vaarwegen, maar ook de stroken (bermen) die ernaast liggen: de zogenoemde Beheerstroken. We gebruiken deze stroken bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderhoud. De beheerstroken zijn er voor de veiligheid van wegwerkers en onderhoudspersoneel. Tegelijk vormen ze een beschermingszone tussen de autoweg, fietspaden, aangrenzende tuinen van huizen en bedrijven die ernaast liggen.

Wat is een Beheerstrook?

Een beheerstrook is een strook grond van de provincie dat grenst aan wegen of vaarwegen. De grond is nodig om de wegen en vaarwegen veilig en makkelijk te kunnen onderhouden. Het is mogelijk dat de beheerstrook grenst aan een stuk land, tuin, huis of bedrijf. Langs wegen is de eerste 4,5 meter vanaf de weg of 1,5 meter vanaf een fietspad een obstakelvrije zone. Het kan zijn dat een strook breder is en dan valt er dus een deel buiten de obstakelvrije zone.

Het belang van beheerstroken

 • Beheerstroken langs de provinciale wegen zorgen voor een buffer tussen de weg en het naastgelegen percelen. Verliest een automobilist bijvoorbeeld de macht over het stuur of vindt er een aanrijding plaats, dan rijdt de auto niet direct het fietspad op of een tuin in. Ook langs fietspaden ligt een dergelijke zone.
 • Beheerstroken langs vaarwegen zijn met name voor onderhoud en schouw van belang.
 • Een beheerstroken zorgen ook voor heldere zichtlijnen langs de wegen en fietspaden, met name bij bochten is dit essentieel. Daarom staan er op deze stroken ook enkel en alleen objecten die bedoeld zijn voor weggebruikers.
 • In de ondergrond van een beheerstrook kunnen ook kabels en leidingen liggen of een riool aanwezig zijn.
 • De beheerstrook kan ook een functie voor de afwatering van regenwater hebben.
 • De beheerstrook is nodig als werkruimte voor beheer en onderhoud.
 • Ook kan een beheerstrook een reservering zijn voor een ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld een extra rijstrook, bushalte, etc.

Zijn beheerstroken te huur of te koop?

Grenst de beheerstrook aan uw erf? Dan is het in sommige gevallen mogelijk het stuk grond (buiten de obstakelvrije zone) eventueel van de provincie te huren. In uitzonderlijke gevallen is kopen zelfs mogelijk. Dit is wel afhankelijk van de situatie en kan per geval verschillen. Door huur of koop kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen de beheerstrook te gebruiken als verlengde van uw tuin.

Wilt u in aanmerking komen voor huur of koop neem dan contact op met de provincie.

Gebruik beheerstrook

Bij beheerstroken langs wegen maken onderscheid in het gebruik van de obstakelvrijezone en het deel buiten de obstakelvrijezone. Hiervoor gelden verschillende gebruikersnormen.

Binnen de obstakelvrije zone:

 • Deze strook zal altijd vrij gemaakt moeten worden van objecten en teruggegeven moeten worden aan de provincie.
 • De provincie zal deze strook als gras inricht en 2 x per jaar maaien.
 • Om de huizen toch te bereiken is een pad met ‘open’ of half-verharding mogelijk maar alleen in overleg met de provincie.
 • Alleen objecten welke onderdeel uitmaken van de weginrichting mogen in deze strook wel blijven staan, bijvoorbeeld verkeersborden, verlichting etc. Alle andere objecten zij niet toegestaan.

Buiten de obstakelvrije zone (dus verder dan 4,5 meter vanaf de weg of 1,5 meter vanaf een fietspad):

 • Als hier geen belang is voor kabels & leidingen en er geen ruimtelijk ontwikkelingen zijn, kan deze strook gehuurd worden en in uitzonderlijke gevallen gekocht worden.
 • Vaststellen van de huur of koopprijs gaat via een onafhankelijke taxateur. Er zijn drie mogelijkheden:
  1. Koop. Bij koop is de nieuwe eigenaar vrij in wat hij met deze strook doet, passend binnen bestemmingsplan en overige wet- en regelgeving.
  2. Huur. Bij verhuur zal in de huurovereenkomst opgenomen worden dat deze als ‘tuin’ ingericht mag worden, onder tuin wordt een reguliere tuininrichting verstaan (met gras, planten, stuiken, ‘open’ of half-verharding en hekwerk conform omgevingsverordening. Bouwwerken, bomen, vijvers etc. zijn niet toegestaan)
  3. Niks. Mocht iemand deze strook niet willen huren of kopen, dan neemt de Provincie deze weer in gebruik en zal de strook omgezet worden naar gras en wordt deze 2x per jaar gemaaid.
 • Is deze strook wel van belang voor kabels en leidingen of ruimtelijke ontwikkelingen, dan zal enkel huur aangeboden kunnen worden. In de huurovereenkomst worden dan verschillende voorwaarden opgenomen.

Flowchart

U kunt de flowchart ook in uitgeschreven tekst lezen/af laten spelen, ga hiervoor naar deze webpagina.