N307 Roggebot-Kampen

Het Rijk en de provincies Overijssel en Flevoland werkten afgelopen jaren, samen met diverse andere partijen, aan de ontwikkeling van de IJsseldelta regio. Hierdoor is de waterveiligheid in het gebied tussen Zwolle en Kampen verhoogd. Ook leverden de deelprojecten een bijdrage aan de integrale gebiedsontwikkeling en aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, de natuurwaarden, de regionale economie én de bereikbaarheid van de IJsseldelta.

In 1993 steeg het water, ook in de IJsseldelta, tot verontrustende hoogte. In 1995 was de waterstand in Nederland zelfs zo hoog dat een groot aantal mensen tijdelijk moest worden geëvacueerd. Deze bijna-rampen waren aanleiding voor de start van het programma Ruimte voor de Rivier. Door de rivieren meer ruimte te geven, kunnen de inwoners van het rivierengebied beter worden beschermd tegen de grote hoeveelheden water die uit het achterland komen. Een van de onderdelen van Ruimte voor de Rivier is het IJsseldelta Programma. Dit programma had als doel dat met name het zuidelijke deel van de IJsseldelta (het gebied rond Kampen en Zwolle) ook bij toekomstige hoge waterstanden droge voeten houdt.

In de eerste fase hebben de opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel gewerkt aan maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor middellange termijn te borgen. Naast de waterveiligheid is ook gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe natuur met wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart en een klimaatdijk met ruimte voor een nieuwe woonwijk.

In de tweede fase van het IJsseldelta Programma zijn onder het motto “Samen doorwerken aan waterveiligheid en bereikbaarheid”, vier projecten uitgevoerd: de Reevesluis, versterking Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen. Deze projecten hadden allemaal eigen doelstellingen, opdrachtgevers en een eigen planning. Omdat er tussen de projecten veel raakvlakken waren, werkten de projectorganisaties nauw samen.

Bouwcombinatie Roggebot rond de werkzaamheden begin 2024 af. In het voorjaar van 2024 wordt project N307 Roggebot-Kampen, het laatste project van het IJsseldelta Programma, opgeleverd aan de verschillende eindbeheerders.

Tip: bekijk de video over IJsseldelta Programma: Fase 2 - van 2017 tot 2023!

Meneer provincie Flevoland op weg
Auto provincie Flevoland
Logo IJsseldata
Roggebot Kampen