Op deze pagina ziet u de plannen van de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad voor de Rondweg Lelystad-Zuid. Doel van de weg is om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Lelystad-Zuid te verbeteren en het Nationaal Park Nieuw Land en de zuidwestzijde van Lelystad (nieuwbouwwijk Warande) beter bereikbaar te maken. Momenteel werken de provincie en de gemeente aan het voorlopig ontwerp.

Dit is tot nu toe gebeurd

In 2021 is een verkenning gedaan. Dat is een onderzoek naar de oplossing om het Nationaal Park Nieuw Land beter bereikbaar te maken en het verkeer in Lelystad beter te laten doorstromen, ook vanwege de ontwikkeling van de Warande. Dat willen de provincie en de gemeente Lelystad doen op een manier die goed past bij het landschap. Daaruit is een voorkeursalternatief gekomen. Provinciale Staten en de gemeenteraad hebben daarmee ingestemd in september 2021.

Voorbereiding

De volgende stap is de voorbereiding voor de weg. Wat de provincie en de gemeente nog gaan onderzoeken staat in een document met de naam Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin staat ook waar de provincie en de gemeente een besluit over moeten nemen. Mensen konden daar tot en met 19 oktober 2022 op reageren door een zienswijze in te dienen, met vragen, ideeën of suggesties. In de komende periode bekijken de provincie en de gemeente of de ideeën en suggesties binnen het plan passen. Indien mogelijk worden deze meegenomen bij de verdere uitwerking.

Bekijk in de planning welke stappen er nog volgen.

Participatieruimte: niet alles kan

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben belanghebbenden betrokken bij het proces. In de zomer van 2022 kon iedereen reageren op de plannen. De reacties hebben we zo veel als mogelijk verwerkt in de plannen. Alle reacties zijn verwerkt in een Reactienota. Deze is hieronder te downloaden.

De gemeente en de provincie zijn nu bezig met het voorlopig ontwerp. De ruimte voor nieuwe ideeën is in deze fase beperkt. U kunt wel meedenken over hoe de weg eruit komt te zien. Ook zijn we geïnteresseerd in uw reactie op de voorgestelde maatregelen en welke vragen u hier nog over heeft. Wilt u reageren of meedenken, of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar rondweglelystadzuid@flevoland.nl.

Download

Reactienota Rondweg Lelystad-Zuid

PDF - 4,52 MB
Open de PDF