Het gaat over deze wegen

Flevoland beheert en onderhoudt 60-, 80- en 100-kilometer per uur wegen. In deze enquête gaat het alleen over de 80-kilometer per uur wegen. De andere wegen laten we hier achterwege:   

  • de 100-kilometer per uur wegen: deze zogenaamde stroomwegen maken onderdeel uit van het hoofdwegennet. Dit zijn wegen waar veel verkeer kan rijden en zonder onderbrekingen kan doorstromen. Voorbeelden in Flevoland zijn de N702 Hogering in Almere, de N305 van Almere naar Biddinghuizen, de N302 tussen Lelystad en Harderwijk en de N307 Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen.   
  • de 60-kilometer per uur wegen: dit zijn parallelwegen langs stroomwegen, zoals het Larserpad langs de Larserweg en de parallelweg naast de Marknesserweg. 

Deze twee soorten wegen maken dus geen onderdeel uit van dit onderzoek. De functie en het gebruik van deze wegen zijn vastgesteld. In de online vragenlijst kunt u wel op een interactieve kaart verkeersonveilige situaties aangeven op álle provinciale wegen.