N307 Roggebot - Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen willen provincie Flevoland en provincie Overijssel, in samenwerking met het Rijk, werken aan de vernieuwing van de N307 en de oeververbinding tussen de 2 provincies. De N307, die loopt van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle. De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis tussen het Vossemeer en het Drontermeer maakt plaats voor nieuwe infrastructuur.

Roggebotsluis verdwijnt

Infrastructuur met gescheiden oplossingen voor het langzame en snellere verkeer. Tegelijkertijd werken we aan enkele ingrepen die nodig zijn voor de waterveiligheid van de regio. De Roggebotsluis verdwijnt. De doorgang voor het water wordt hier een stuk breder en er komt een nieuwe, beweegbare brug met een grotere doorvaarhoogte. Het resultaat belooft een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van de weg en het water.

Handige links