N307 Roggebot - Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken wij samen met de Provincie Overijssel en het Rijk, aan de vernieuwing van de N307 en aan een nieuwe oeververbinding tussen de Provincies Flevoland en Overijssel.

Belangrijke oost-westverbinding

De N307, van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: de weg van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle.

Een nieuwe N307

De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt in 2022 plaats voor nieuwe infrastructuur. Er komt een weg met een gescheiden oplossingen voor langzaam en snel verkeer.

Betere en veiligere doorstroming op het water en de weg

Tegelijkertijd werken we aan het verbeteren van de waterveiligheid in de regio. Als laatste stap in de waterveiligheidsaanpak van de regio IJsseldelta Zuid verwijderen we de Roggebotsluis, waardoor de doorgang voor het water hier een stuk breder wordt. En ten slotte bouwen we een nieuwe beweegbare brug met een grotere doorvaarthoogte. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiliger situatie voor gebruikers van weg en water.

Handige links