Vestiging-Noord

Vanuit vestiging Emmeloord houdt afdeling Infra, Beheer & Onderhoud toezicht op de provinciale wegen. Wij doen ons best om de wegen veilig, schoon -en berijdbaar te houden. Onze toezichthouders, groenbeheerders, boa’s en opzichters van dienst opereren allen uit vestiging Noord. Samen met de opzichters en toezichthouders zorgen zij voor het beheer- en onderhoud van provinciale wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen in de Noordoostpolder. Daarnaast is onze buitendienst actief in de Noordoostpolder.

Gladheidbestrijding

De provincie regelt de gladheidsbestrijding vanuit 3 verschillende locaties in Flevoland. Dit gebeurt vanuit vestigingen (steunpunten) in Emmeloord, Dronten en Zeewolde. Op alle drie de locaties vindt jaarlijks een vlootschouw plaats. Vanuit de vestigingen strooit de provincie in totaal ruim 750 kilometer weg en ruim 400 kilometer fietspad. Zo waarborgen we een vlotte en veilige doorstroming op de provinciale wegen en fietspaden.