Beperkingengebiedactiviteit lokale spoorweg

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het is belangrijk dat treinverkeer veilig kan plaatsvinden. Daarnaast moet er voldoende ruimte blijven voor eventuele uitbreidingen van het spoor. Om deze redenen gelden er beperkingen in het gebied direct naast een spoorweg. Zo'n gebied noemen wij een beperkingengebied spoorweg.

Als u werkzaamheden wilt verrichten binnen een beperkingengebied lokale spoorweg, dan moet u vooraf een vergunning aanvragen bij de provincie Flevoland. U kunt hierbij denken aan leidingen en kabels aanleggen, bouwen, slopen, objecten plaatsen of verwijderen etc.

U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor een Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg.

Welke regels gelden voor u?

Als u werkzaamheden wilt verrichten in een beperkingengebied lokale spoorweg dan gelden er algemene regels met betrekking tot:

  • vluchtwegen vrijhouden
  • zichtlijnen niet belemmeren
  • veilig en doelmatig gebruik van spoorweg wordt verzekerd
  • spoorweg blijft bereikbaar voor spoorbeheerder en hulpdiensten
  • objecten kunnen niet per ongeluk op spoor belanden of daaraan schade veroorzaken
  • gebruikte materiaal en materieel wordt zo snel mogelijk verwijderd na einde van activiteit 
  • voorkomen ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan
  • ongeval voorval direct melden

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000. 

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 06-12-2023