Publiek Private Samenwerking Human Capital 2021-2027, subsidie

Doel regeling

Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is belangrijk voor de economie in Flevoland. Die goede aansluiting kan alleen gerealiseerd worden als onderwijs, bedrijfsleven en overheden in Flevoland met elkaar samenwerken. Met de subsidieregeling publiek-private samenwerking Human Capital 2021-2027 wil de provincie deze samenwerking stimuleren.

De regeling is onderdeel van de Human Capital Agenda van de provincie. Met deze agenda wil de provincie inzetten op:

• Een leven lang ontwikkelen;
• Krachtige economische regio;
• Sterke arbeidsmarkt;
• Innovatief en flexibel onderwijs;
• Iedereen doet mee.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u uitgebreid lezen in onze regels:
 
• de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023;
• de subsidieregeling Nadere regels Publiek Private Samenwerking Human Capital 2021-2027.
 
Waarvoor kunt u een aanvraag indienen?
Er kunnen twee soorten aanvragen ingediend worden:
1. De regeling biedt mbo-instellingen de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen in het kader van de RIF-regeling (Regionaal Investeringsfonds) van het ministerie van OCenW;
2. Alle onderwijsinstellingen, bedrijven en arbeidsorganisaties kunnen een aanvraag indienen. Het moet dan gaan om een subsidie voor activiteiten gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en op het versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
 
Voor een aanvraag in het kader van de RIF-regeling hanteert de provincie dezelfde regels die ook door het ministerie van OCenW gehanteerd worden.
Er geldt een subsidieplafond. Er is € 1.000.000 beschikbaar voor de periode 1 november 2021 tot 1 januari 2028.
 
Welke documenten heeft u nodig?
• Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 15;
• Een meerjarenbegroting als bedoeld in artikel 16;
• Een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 17.
 
Vraagt u een subsidie aan in het kader van een RIF-aanvraag?
Indien u deze reeds in bezit heeft: een beschikking van het Ministerie OCW uit de regeling Regionaal Investeringsfonds MBO
 
Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de provincie? Dan verwachten wij ook:
• Een kopie bankafschrift met daarop de tenaamstelling van de aanvrager;
• De statuten van de organisatie;
• Een recente jaarrekening;
• Een verklaring van de belastingdienst (indien u de btw niet kunt verrekenen);
• Een machtigingsformulier (indien gebruikt wordt gemaakt van een intermediair).

 

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Bel dan met onze beleidsadviseur human capital Annefleur Dekker, telefoonnummer 06-42359729.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320 – 265 213.
We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen of zoveel korter als mogelijk is. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.
 
1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de subsidieregeling ‘nadere regels Publiek Private Samenwerking Human Capital 2021-2027’.
2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
3. Vul het formulier in en verstuur het digitaal.
Upload de bijlagen of verstuur ze per post naar:
Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Het subsidiebureau
Postbus 55
8200 AB Lelystad
4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag is ontvangen.
 
Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

 

Meer informatie

Laatst aangepast: 26-04-2024