Naderingsdetectiesystemen op windturbines in Flevoland, subsidie

Provincie Flevoland heeft tot doel met deze nadere regels om exploitanten van windturbines in staat te stellen om transponder- of radartechniek aan te schaffen en te installeren op bestaande windturbines in de provincie Flevoland

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Deze kunt u uitgebreid lezen in: 

  • de Nadere regels naderingsdetectiesystemen voor bestaande windturbines op het land in Provincie Flevoland;
  • De Algemene subsidieverordening Flevoland 2023 (ASF 2023). 

Hieronder staan enkele voorwaarden:

  • het project is gericht op het verminderen van de lichthinder veroorzaakt door de obstakelverlichting op bestaande windturbines;
  • het betreffen bestaande windturbines waarvoor subsidie is verstrekt op basis van het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie in de openstellingsperiode 2022 of eerder.
  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Flevoland binnen de benoemde parken/samenwerkingsverbanden zoals benoemd in artikel 3 van de nadere regels;
  • de windturbines staan in de provincie Flevoland;
  • de windturbines hebben een tiphoogte van tenminste 150 meter;
  • de aanvrager draagt zelf tenminste 60% van de subsidiabele kosten.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de regeling? Stuur dan een e-mail naar het subsidiebureau van provincie Flevoland (subsidieaanvragen@flevoland.nl). Zij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden heeft de provincie maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, dan wel zoveel korter als kan. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een tegemoetkoming aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt:

  1. Lees de ASF 2023 en de Nadere regels naderingsdetectiesystemen voor bestaande windturbines in Provincie Flevoland goed door.
  2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.

Vul het aanvraagformulier in en verstuur de complete aanvraag uiterlijk 30 april 2024.

Laatst aangepast: 08-02-2024