MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland, subsidie

Bent u een ondernemer in het midden en klein bedrijf en overweegt u om een nieuw product, procedé of een nieuwe dienst te ontwikkelen? De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT regeling) Flevoland is een subsidieregeling van de Provincie en de Rijksoverheid die u daarbij kan helpen. Met deze regeling wil de provincie Flevolandse MKB-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren beter ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling. De MIT-regeling bestaat uit 2 delen: Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten.

De openstellingstermijn voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten is vanaf 12 april 2022 om 09.00 uur tot en met 13 september 2022 om 17:00 uur.
De openstellingstermijn voor de MIT- R&D samenwerkingsprojecten is vanaf 1 juni 2022 om 09.00 uur tot en met 13 september 2022 om 17:00 uur.

Voor de volgende kennis en innovatie agenda’s (KIA’s) kunt een aanvraag indienen:

 • KIA Energie en Duurzaamheid;
 • KIA Gezondheid en Zorg;
 • KIA Landbouw, Water en Voedsel;
 • KIA Veiligheid;
 • KIA Sleuteltechnologieën;
 • KIA Maatschappelijk Verdienvermogen.

Meer informatie over deze agenda’s vindt u op topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst.

Past uw plan binnen 1 van deze agenda’s? Dan kunt subsidie aanvragen. Op deze pagina vindt u de informatie om uw aanvraag voor te bereiden.

Bij de MIT R&D samenwerking kunnen alleen de regio-overschrijdende projecten terecht in het landelijke (RVO) loket.

Voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten kunnen Flevolandse MKB-ondernemers maximaal € 20.000,- subsidie aanvragen voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies al dan niet gecombineerd met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Voor haalbaarheidsonderzoeken is in totaal € 509.333 beschikbaar. Het is mogelijk dat het subsidiebudget voor deze regeling wordt overschreden. Door middel van loting op volgorde van binnenkomst en de beoordeling bepalen daarom welke projecten in aanmerking komen voor subsidie.

Naast deze regeling voor haalbaarheidsonderzoek kunnen ook samenwerkingsverbanden van meerdere MKB-bedrijven gezamenlijk een aanvraag indienen voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling: voor een R&D samenwerkingsproject kan maximaal € 350.000 subsidie aangevraagd worden. Voor R&D samenwerkingsprojecten is in totaal € 1.188.444 beschikbaar.

U dient uw aanvraag in via één van de onderstaande aanvraagformulieren van de provincie Flevoland. De uitvoering van deze regeling hebben wij uitbesteed aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon. Zij nemen uw aanvraag verder in behandeling.

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland.

Contact

Heeft u vragen over de regeling neem dan contact op met Horizon Flevoland via mit@horizonflevoland.nl. Ondervind u een probleem bij het invullen van het aanvraagformulier? Vul dan het Terugbelverzoek in.

Hoe lang duurt het?

Wij hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na ontvangst van uw volledige aanvraag. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier op deze pagina. De subsidieaanvraag dient u tijdens de openstellingsperiode van de regeling in. Het formulier inclusief de bijlagen wordt digitaal verzonden en ondertekend. 
Indien u een aanvraag in wilt dienen voor een MIT-Haalbaarheidsproject dan dient u gebruik te maken van het verplichte format projectplan (te downloaden via deze pagina).

Bij de aanvraag dient u minimaal de volgende bijlagen mee te sturen:

 • Ondertekend aanvraagformulier;
 • Uitreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
 • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening;
 • Ingevulde en ondertekende verklaring ‘geen financiële moeilijkheden’;
 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, schematisch weergegeven, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming (indien uw onderneming deel uitmaakt van een verband van ondernemingen);
 • Ingevulde en ondertekende MKB-verklaring en de achterliggende berekeningswijze bij de MKB-verklaring;
 • Ingevulde projectplan (verplicht format);
 • Instemmingsverklaring (indien van toepassing)
 • Offerte(s) van de deskundige(n) en/of leverancier(s) (indien er kosten begroot zijn voor het inhuren van derden)
 • Een kopie bankafschrift (ter verificatie van u IBAN-nummer);
 • Kopie belastingverklaring (indien u als aanvrager niet-verrekenbare btw als subsidiabele projectkosten heeft opgenomen);
 • Kopie bewijs toegezegde financiering door organisaties buiten het project (indien van toepassing);
 • Ingevulde en ondertekende machtingsformulier (indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair).


Bijlagen kunt u ook per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
p/a Horizon Flevoland
Postbus 123
8200 AC Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 31-05-2022