MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland, subsidie

Bent u een ondernemer in het midden en klein bedrijf en overweegt u om een nieuw product, procedé of een nieuwe dienst te ontwikkelen? De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT regeling) Flevoland is een subsidieregeling van de Provincie en de Rijksoverheid die u daarbij kan helpen. Met deze regeling wil de provincie Flevolandse MKB-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren beter ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling. 

De openstellingstermijn voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten is op 4 april 2023 om 09.00 uur.
De openstellingstermijn voor de MIT-R&D samenwerkingsprojecten is op 6 juni 2023 om 09.00 uur.
Beide regelingen worden op 12 september om 17.00 uur gesloten.

Wij adviseren je om deze website in de gaten te houden voor de nieuwste informatie. 
Zodra de definitieve besluitvorming voor de MIT 2023 heeft plaatsgevonden, publiceren wij de nieuwe informatie.

Wij adviseren mkb'ers, die een project willen indienen, rekening te houden met de context van het beleid. Voor de Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) en voor voorbeelden, kunt u zich oriënteren via de website Topsectoren. Past uw plan binnen 1 van deze agenda’s? Dan kunt u subsidie aanvragen. 
Hieronder vindt u de informatie om uw aanvraag alvast voor te bereiden.

Bij het indienen van uw aanvraag voor de MIT 2023 moet u onderstaande documenten aanleveren:

•    Ondertekend aanvraagformulier
•    Ingevuld projectplan (verplicht format)
•    Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
•    Een kopie bankafschrift of bankpas
•    Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening
•    Ingevuld en ondertekende verklaring ‘geen financiële moeilijkheden’ (verplicht format)
•    Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming (indien uw onderneming deel uitmaakt van een verband van ondernemingen)
•    Ingevuld en ondertekende MKB-verklaring en de achterliggende berekeningswijze bij de MKB-verklaring (verplicht format)
•    Offerte(s) van de deskundige(n) en/of leverancier(s) (indien er kosten begroot zijn voor het inhuren van derden)
•    Kopie belastingverklaring (indien u als aanvrager niet-verrekenbare btw als subsidiabele projectkosten hebt opgenomen)
•    Instemmingsverklaring (als verbonden- en/of partnerondernemingen ook kosten maken binnen het project) (format)
•    Ingevuld en ondertekend machtingsformulier, indien de aanvraag wordt ingediend door een intermediair (verplicht format)
•    Kopie belastingverklaring (indien u als aanvrager niet-verrekenbare btw als subsidiabele projectkosten hebt opgenomen)

Een toelichting op de gevraagde formulieren vindt u hier

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland.

Contact

Heeft u vragen over de regeling neem dan contact op met Horizon Flevoland via mit@horizonflevoland.nl. Ondervind u een probleem bij het invullen van het aanvraagformulier? Vul dan het Terugbelverzoek in.

Hoe lang duurt het?

Wij hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na ontvangst van uw volledige aanvraag. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

1.    Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland.
2.    Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
3.    Vul het formulier in en verstuur de subsidieaanvraag tijdens de openstellingsperiode van de regeling in. 
4.    Het formulier inclusief de bijlagen wordt digitaal verzonden en ondertekend.

Bijlagen kunt u eventueel ook per post versturen naar:
Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
p/a Horizon Flevoland
Postbus 123
8200 AC Lelystad

U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

Laatst aangepast: 31-03-2023