MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland, subsidie

Ben jij een ondernemer in het midden en klein bedrijf en overweeg je om een nieuw product, procedé of een nieuwe dienst te ontwikkelen? Wil je nog verder onderzoeken en analyseren wat de kansen en risico’s zijn, zodat je kan inschatten wat de slagingskans van je nieuwe idee zal zijn? Het opzetten en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek kan je daar verder mee helpen.

De MIT 2020 is een subsidieregeling van de Provincie en de Rijksoverheid die je daarbij kan helpen.

Met de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland wil de provincie Flevolandse MKB-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren beter ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling. Onder deze regeling kunnen Flevolandse MKB-ondernemers in de sectoren Agri & Food, Chemie inclusief Biobased Economy, Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water en Maritiem maximaal € 20.000 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies al dan niet gecombineerd met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Voor haalbaarheidsonderzoeken is in totaal € 345.000 beschikbaar.

Naast deze regeling voor haalbaarheidsonderzoek kunnen ook samenwerkingsverbanden van meerdere MKB-bedrijven gezamenlijk een aanvraag indienen voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling: voor een R&D samenwerkingsproject kan maximaal € 350.000 subsidie aangevraagd worden. Voor R&D samenwerkingsprojecten is in totaal € 805.000 beschikbaar.

Let op! het indienen van een aanvraag voor haalbaarheidsonderzoek is mogelijk vanaf 7 april 2020 09:00 uur tot en met 10 september 2020 17:00 uur.

Let op! het indienen van een aanvraag voor een R&D samenwerkingsproject is mogelijk vanaf 11 juni 2020 09:00 uur tot en met 10 september 2020 17:00 uur.

U dient uw aanvraag in via het loket van de provincie Flevoland. De uitvoering van deze regeling hebben wij uitbesteed aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon. Zij nemen uw aanvraag verder in behandeling. Voor vragen: neem contact op met Elle Verstraelen van Horizon Flevoland mit@horizonflevoland.nl.

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland.

 Wanneer een project niet aansluit bij de voor Flevoland gekozen sectoren, is hiervoor een landelijke vangnetregeling beschikbaar bij RVO.nl. Door op de website van RVO.nl de loketwijzer in te vullen, ziet u bij welk loket u subsidie kunt aanvragen.

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid, telefoonnummer 0320-265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Wij hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na ontvangst van uw volledige aanvraag. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

 1. Neem kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en de ‘Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland’. Hierin zijn onze regels opgenomen.
 2. Vul het model projectplan, samen met de verklaring ‘geen financiële moeilijkheden’ en de mkb-verklaring in.
 3. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier op deze pagina.
 4. De subsidieaanvraag dient u tijdens de openstellingsperiode van de regeling in. 

Het formulier inclusief de bijlagen wordt digitaal verzonden en ondertekend. Bij de aanvraag dient u minimaal de volgende bijlagen mee te sturen:

 • Ingevulde modelprojectplan;
 • Ingevulde en ondertekende verklaring ‘geen financiële moeilijkheden’;
 • Ingevulde en ondertekende MKB-verklaring en de achterliggende berekeningswijze bij de MKB-verklaring;
 • Laatste (geconsolideerde) jaarrekening;
 • KvK-uittreksel;
 • Kopie recent bankafschrift;
 • Kopie belastingverklaring (indien u als aanvrager niet-verrekenbare btw als subsidiabele projectkosten heeft opgenomen);
 • Kopie bewijs toegezegde financiering door organisaties buiten het project (indien van toepassing);
 • Ingevulde en ondertekende machtingsformulier (indien aanvraag wordt ingediend door een intermediair). 

Bijlagen kunt u ook per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
p/a Horizon Flevoland
Postbus 123
8200 AC Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 25-02-2021