Natuur- en landschapsbeheer, subsidie

Beheerders van natuurterreinen kunnen beheersubsidie aanvragen. Ook samenwerkingsverbanden komen in aanmerking. Het doel is het beheren van natuur- en landschapsbeheertypen die zijn beschreven in het natuurbeheerplan van de provincie.

De subsidie is geldig voor een periode van 6 jaar.

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in paragraaf 2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland. De openstellingsperiode is van 15 november tot en met 31 december. Aanvragen buiten deze periode worden niet in behandeling genomen.

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid, telefoonnummer 0320- 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na de aanvraagperiode op uw subsidieaanvraag. De beslissing kan 1 keer met maximaal 13 weken worden verlengd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

  1. Lees het 'Natuurbeheerplan provincie Flevoland'. Hierin staat het beleid beschreven.

  2. Neem  ook kennis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland. In deze verordening zijn onze regels opgenomen.

  3. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier.

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen, deze vindt u op deze pagina. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. U kunt inloggen met DigiD als burger of met eHerkenning als bedrijf. 

Of download het fysieke aanvraagformulier en stuur het per post:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Stragie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 29-08-2022