Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

Overheden zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij overheden een verzoek indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

Welke regels gelden voor u?

Iedereen kan een verzoek indienen voor hergebruik van informatie. We moeten dit verzoek toewijzen, behalve als het gaat om:

  • Informatie die niet openbaar is of niet openbaar kan worden gemaaktop grond van de wet
  • Informatie waarvan anderen dan de provincie de rechten hebben (bijvoorbeeld auteursrechten of informatie van een publieke omroep)
  • Informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  • Informatie die in strijd is met de bescherming vanopenbare persoonsgegevens bevat die niet voor hergebruik bedoeld zijn (bijvoorbeeld informatie over personen die in registers zijn opgenomen)
  • Informatie van andere provinciale culturele instellingen dan musea en, bibliotheken en archieven
  • Gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of medailles bevatten

Contact

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij invullen van het formulier? Neem dan contact op met de afdeling Concernzaken, Eenheid Bestuur, telefoonnummer 0320- 265 265. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We beslissen binnen 4 weken over uw verzoek. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken. We kunnen de termijn ook verlengen als andere belanghebbenden hun zienswijze naar voren mogen brengen. Als met het verzoek wordt ingestemd, sturen we de informatie zo snel mogelijk naar u toe.

Hoe werkt het?

Om hergebruik van overheidsinformatie aan te vragen, geeft u door:

  • Waarover u informatie wilt hebben
  • Welke documenten u opnieuw wilt gebruiken
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen

We bieden de informatie zoveel mogelijk in herbruikbare vorm aan. Dit betekent dat de gegevens leesbaar zijn voor verschillende apparaten en systemen. Bij voorkeur worden open standaarden en formaten gebruikt.

Meer informatie

Laatst aangepast: 27-10-2022