Werkzaamheden bruggen en sluizen, werkvergunning

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in de sluis, op de brug of in de omgeving van een sluis of een brug? Dan heeft u daar toestemming voor nodig van de eigenaar of beheerder van het betreffende object. Als dat de provincie is, kunt u het verzoek bij ons indienen.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om een werkvergunning van ons te krijgen, gelden er een aantal voorwaarden:

  • de sluis of brug is in beheer bij de provincie:
  • u dient het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
  • u dient minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden de aanvraag in te dienen.

 

Hoe lang duurt het?

Wij hebben maximaal 2 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil.

Hoe werkt het?

Gebruik voor het aanvragen van dit product het aanvraagformulier. Wij helpen u graag bij het invullen van dit formulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bellen met 0320 - 265 566 en vragen naar de beheerder van de technische installaties van de afdeling Infrastructuur.

Op het aanvraagformulier staat welke bijlagen u samen met het formulier bij ons moet indienen.

 

Laatst aangepast: 03-04-2020