Melden nieuwe grondwaterverontreiniging

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Verontreiniging grondwater ontdekken
In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat, dat u bij een aantal activiteiten voorafgaand een bodemonderzoek moet doen. De resultaten van dit bodemonderzoek moet u meestal indienen bij de gemeente.

Echter als dankzij uw bodemonderzoek een grondwaterverontreiniging wordt geconstateerd die nog niet bekend was, dan moet u de resultaten van uw bodemonderzoek ook indienen bij de provincie. Zo kunnen wij bijhouden op welke plekken in Flevoland sprake is van grondwaterverontreiniging. 

Bodemonderzoek indienen
U dient de resultaten van uw bodemonderzoek in via het Omgevingsloket bij de activiteit Melden nieuwe grondwaterverontreiniging.

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

U moet direct de resultaten van een bodemonderzoek bij de provincie indienen als er door uw bodemonderzoek een nieuwe grondwaterverontreiniging is ontdekt.

Hoe werkt het?

De resultaten van uw bodemonderzoek kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024