Provinciale besluiten, inzage

Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

Op deze website geeft de provincie inzage in ondermeer:

  • verleende vergunningen en ontheffingen
  • openbare aanbestedingen
  • verzoeken Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
  • verordeningen en beleidsregels

Contact

U kunt de provinciale regelingen inzien via internet, bijvoorbeeld op de website van de Rijksoverheid.
Ook is het mogelijk om via het provinciehuis een afschrift te krijgen of de stukken in te zien.

Ten slotte kunt u op deze website ook stukken van de provincie Flevoland inzien. Vragen kunt u mailen naar infopunt@flevoland.nl.

Meer informatie

Laatst aangepast: 03-06-2022