Plattelandsontwikkeling (POP3)

De Europese Unie stelt budget beschikbaar voor de ontwikkeling van het platteland via het programma POP3. In het programma staat de agrarische onderneming centraal, het richt zich op voor landbouw relevante thema’s zoals innovatie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling. Er is daarbij aandacht voor agrarisch natuurbeheer, verdere duurzame innovatie van de agrarische sector en jonge boeren.

Laatst aangepast: 10-04-2018