Wateronttrekkingsactiviteit voor industriële toepassingen of voor de openbare drinkwatervoorziening

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Voor het kleinschalig gebruik van grondwater stelt het waterschap de regels.

Echter voor grootschalig industriële toepassing van grondwater moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie. Hetzelfde geldt voor het infiltreren van water in de grond. Er is sprake van grootschalige industriële toepassing als u jaarlijks meer dan 150.000 m3 grondwater onttrekt.

Daarnaast moet u een omgevingsvergunning bij de provincie aanvragen als u grondwater wilt onttrekken voor de openbare drinkwatervoorziening.

U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor een Wateronttrekkingsactiviteit voor industriële toepassingen of voor de openbare drinkwatervoorziening.

Welke regels gelden voor u?

Aan een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater kan de provincie voorwaarden verbinden. Belangrijke voorwaarden zijn o.a.:

  • U meet elk kwartaal hoeveel grondwater u heeft onttrekken.
  • Bij kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen van grondwater kan de provincie verlangen dat u over een korte tijdspanne het gebruik van grondwater meet
  • Als u ook water in de grond infiltreert, dan moet u de kwaliteit van dit water meten.
  • U rapporteert jaarlijks de meetresultaten aan de provincie.

U vindt deze regels in de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning voor het onttrekken van grondwater geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 06-12-2023