Beperken van overlast en (geluid)hinder door vliegverkeer rondom Lelystad Airport, subsidie

De regeling maakt een subsidie mogelijk voor bewoners en eigenaren van de woningen in de aangegeven gebieden rondom Lelystad Airport voor maatregelen om hinder en (geluid)overlast door het huidige vliegverkeer te beperken.

Welke regels gelden voor u?

Voor de aanvraag van subsidie voor maatregelen om hinder en (geluid)overlast door het huidige vliegverkeer te beperken geldt een aantal voorwaarden. Dat kunt u lezen in onze regels welke u onderaan de pagina kunt vinden:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 
 • de ‘Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport’.

Hieronder staan enkele voorwaarden

 • Het betreft een categorie 2-woning in het gebied buiten de 40 Ke-contour en in het gebied op of binnen de 56 dB(A)Lden-contour van Lelystad Airport (zie kaart 1, onderaan deze pagina) of het betreft een categorie 3-woning buiten de 56 dB(A)Lden-contour, mits gelegen in het beïnvloedingsgebied van het VFR-oefencircuit van Lelystad Airport (zie kaart 2, onderaan deze pagina).
 • De woning is bewoonbaar en er is geen sprake van een procedure tot onbewoonbaarverklaring.
 • De woning blijft de komende vijf jaar bewoond en er is geen sprake van een onteigeningsprocedure.
 • De woning is bestemd en geschikt voor permanente bewoning.
 • De aanvrager is eigenaar of huurder van deze woning.
 • U wint zelf advies in over de effectiviteit van de uit te voeren werkzaamheden.
 • U voert zelf de werkzaamheden uit of selecteert zelf een aannemer om de werkzaamheden te laten uitvoeren.
 • Bij een aanvraag geeft u aan hoe de maatregelen een geluidsisolerende werking hebben in de woning of een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de privacy ten opzichte van overvliegend vliegverkeer.
 • De subsidieaanvraag ontvangen wij vóór 1 april 2025  van u.
 • De werkzaamheden mogen pas starten zodra de aanvraag is ingediend.
 • De werkzaamheden zijn uiterlijk 30 september 2025 volledig afgerond.

De subsidie voor het treffen van maatregelen voor de beperking van overlast en (geluid)hinder door huidig vliegverkeer bedraagt 100% van de toegestane kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 25.000 per woning. Met in achtneming van het voorgaande kunt u eenmalig een aanvraag indienen.

Welke documenten heeft u nodig?

 • een kopie van de eigendomsakte van de woning
 • in het geval van een huurder ook een verklaring van geen bezwaar van de eigenaar van deze woning
 • offerte of andere bewijsstukken waaruit blijkt welke maatregelen u treft en wat de kosten hiervan zijn
 • een kopie van een bankafschrift of bankpas waaruit het bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de aanvrager blijkt.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Stuur dan een e-mail naar ons subsidiebureau via subsidieaanvragen@flevoland.nl. We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, danwel zoveel korter als kan. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de subsidieregeling ‘Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad airport’. 
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur het vóór 1 april 2025. Upload de bijlagen of verstuur ze per post naar het adres dat in het aanvraagformulier staat vermeld.
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen. Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

Meer informatie

Laatst aangepast: 21-11-2023