Nadere regels Subsidie Circulaire Economie, subsidie

Provincie Flevoland heeft tot doel met deze subsidie het stimuleren van de circulaire economie in Flevoland en duidelijkheid te verschafffen aan de potentiele aanvragers over de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor Subsidie circulaire economie 2023 dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Deze kunt u uitgebreid lezen in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023
 • de Nadere regels subsidie circulaire economie 2023

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:

 • De subsidie voor een circulair project bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten
 • Het subsidiebedrag bedraagt tenminste € 5.000 en maximaal € 20.000
 • De aanvrager kan eenmalig gebruik maken van de subsidieregeling of totdat het maximum is bereikt
 • Het circulair project dient te worden uitgevoerd in Flevoland
 • De (hoofd)aanvrager heeft een vestiging in Flevoland en de bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan deze subsidieregeling vinden hoofdzakelijk plaats in de provincie Flevoland
 • Het circulair project draagt bij aan het doel van deze subsidieregeling
 • Een Grijs circulair project is in te delen op ten minste één van de treden op de R-ladder, van R1 tot en met R5
 • Een Groen circulair project is in te delen in de categorie Groene grondstofstromen en Voedsel-reststromen
 • Het circulair project bevindt zich, indien het een nieuwe ontwikkeling betreft, minimaal op TRL-niveau 4

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar subsidie@horizonflevoland.nl. Zij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden heeft Horizon maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, dan wel zoveel korter als kan. Ze streven naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Ga dan naar het loket van Horizon, daar vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Laatst aangepast: 09-01-2024