Werkzaamheden langs weg

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u in een beperkingengebied provinciale weg een werk wilt plaatsen, wijzigen of verwijderen.

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket voor de activiteit Werkzaamheden langs weg.

Wat is een beperkingengebied provinciale weg?
Een beperkingengebied provinciale weg bestaat uit de provinciale weg en alles in de directe omgeving van deze weg.

Wat geldt als een werk?
Een werk is een bouwwerk, een wegenbouwkundig werk, een waterbouwkundig werk of een grondwerk.

Melding
Naast een omgevingsvergunning aanvragen, moet u ook een melding doen. U moet een melding doen minimaal 4 weken voordat u begint met uw werkzaamheden langs een provinciale weg.

U doet een melding via het Omgevingsloket.

Welke regels gelden voor u?

Voor deze activiteit gelden algemene regels. De belangrijkste zijn:

  • U zorgt dat uw werkzaamheden geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.
  • U zorgt dat uw werkzaamheden geen gevaar vormen voor de doorstroming van het verkeer.
  • Uw werkzaamheden hebben geen negatieve invloed op de staat van het wegdek.
  • U neemt maatregelen om nadelige gevolgen van uw werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen of te minimaliseren.

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265566.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning werken langs een provinciale weg geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

U moet een melding doen minimaal 4 weken voordat u begint met uw werkzaamheden in een beperkingengebied provinciale weg.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

U doet een melding via het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023