Kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom)

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend. Als u buiten de bebouwde kom een houtopstand wil vellen, dan moet u vooraf een melding doen bij de provincie. Daarnaast moet u na het vellen het gebied herplanten.

U doet in het Omgevingsloket een melding voor de activiteit Kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom)

Vrijstellingen
Voor zowel de meldplicht als de herplantplicht gelden er vrijstellingen. Een vrijstelling betekent dat u in bepaalde situatie niet verplicht bent om een melding te doen of om een gebied te herplanten.

Welke vrijstellingen er allemaal zijn, kunt u vinden in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in de Omgevingsverordening Provincie Flevoland.

Let op: Als u bomen wilt kappen binnen de bebouwde kom, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Echter vaak heeft u dan ook een Omgevingsvergunning Flora- en Fauna-activiteit nodig. Dit valt dan weer onder de provincie. 

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar infopunt@flevoland.nl. Of bel 0320 265265.

Hoe lang duurt het?

U moet een melding doen minimaal 4 weken voordat u een houtopstand gaat vellen.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 07-12-2023