Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een zwemvijver

Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Als u een zwemvijver aanlegt, dan moet u melding doen voordat u de zwemvijver in gebruikneemt. U doet dan in het Omgevingsloket een melding voor de activiteit Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een zwemvijver.

Welke regels gelden voor u?

Voor zwemvijvers gelden algemene regel met betrekking tot:

  • waterkwaliteitseisen
  • meldingsplicht bij overschrijding kwaliteitsnorm legionella
  • zoveel mogelijk voorkomen aanwezigheid van dieren (vissen, vogels, slakken, ratten)
  • maandelijke laboratoriumonderzoek voor de waterkwaliteit

U vindt deze algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000. 

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Laatst aangepast: 06-12-2023